Лаферобион 100000: инструкция по применению. Официальный сайт

Содержание

Лаферобион порошок назальный 100000 МЕ во флаконах №10

ІНСТРУКЦІЯ

для медичного застосування лікарського засобу

 

Лаферобіон®

(інтерферон альфа –2b рекомбінантний сухий)

(Laferobionum

®)

 

Склад:

діюча речовина: interferon alfa-2b; 1 флакон містить 100 000 МО інтерферону альфа-2b рекомбінантного людини;

допоміжні речовини: натрію хлорид, декстран-70, калію дигідрофосфат, динатрію фосфат додекагідрат.

 

Лікарська форма. Порошок назальний по 100 000 МО.

Основні фізико-хімічні властивості:  ліофілізований порошок або пориста маса білого кольору. Гігроскопічний. Розчинений препарат при візуальному огляді – прозора, злегка забарвлена рідина.

 

Фармакотерапевтична група. Інтерферони. Код АТХ L03A В05.

Фармакологічні властивості.

Як активний інгредієнт Лаферобіон® містить рекомбінантний інтерферон людини, який повністю ідентичний інтерферону альфа-2b, що синтезується лейкоцитами крові донорів у відповідь на дію вірусу-інтерфероногену. Лаферобіон® подібно до природного лейкоцитарного інтерферону має імуномодулюючу та високу противірусну активність. Нетоксичний, нешкідливий при введенні через дихальні шляхи.

 

Клінічні характеристики.

Показання. Лаферобіон® застосовують для профілактики та лікування грипу, а також інших гострих респіраторних вірусних та вірусно-бактеріальних інфекцій у дорослих та дітей, в тому числі у новонароджених.

 

 

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій. Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов’язково повідомте про це лікаря, а якщо лікуєтеся самостійно – проконсультуйтеся з Вашим лікарем щодо можливості застосування препарату.

 

Особливості застосування. Розчин Лаферобіону® слід використовувати протягом 1 доби за умови збереження його при температурі від 2 до 8ºС.

 

Застосування у період вагітності або годування груддю. При вагітності і в період годування груддю препарат застосовують після консультації з лікарем.

 

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.

 

Спосіб застосування та дози.

Спосіб розведення препарату:

Безпосередньо перед застосуванням відкривають флакон і додають стерильну дистильовану або кип‘ячену воду, охолоджену до кімнатної температури.

Для одержання розчину препарату з активністю 50 000 МО/ мл –у флакон додають 2 мл води. Для одержання розчину препарату з активністю 100 000 МО/мл –  у флакон додають 1 мл води. Після цього флакон обережно струшують до повного розчинення вмісту.

Профілактика грипу та інших гострих респіраторних вірусних та вірусно-бактеріальних інфекцій: Лаферобіон® застосовують шляхом закапування піпеткою. Профілактичне застосування слід починати у разі безпосередньої загрози інфікування і продовжувати, доки існує небезпека зараження.

Дорослим застосовують розчин Лаферобіону® з активністю 100 000 МО/мл. Закапувати у кожний носовий хід по 5 крапель 2 рази/добу з інтервалом не менше 6 годин.

Новонародженим та дітям використовують розчин Лаферобіону® з активністю 50 000 МО. Закапувати у кожний носовий хід по 2-3 краплі 2 рази/добу з інтервалом не менше 6 годин.

Лікування слід починати при появі перших клінічних симптомів. Ефективність препарату тим вища, чим раніше його почали приймати. Лаферобіон® застосовують шляхом закапування піпеткою, або інгаляції.

Дорослим застосовують розчин Лаферобіону® з активністю 100 000 МО/мл. Закапувати у кожний носовий хід по 5 крапель через кожні 1-2 години, але не менше 6 разів/добу. Курс лікування складає 2-3 дні.

Новонародженим та дітям розчин Лаферобіону® з активністю 50 000 МО закапують по               2-3 краплі в кожний носовий хід 4-6 разів/добу. Курс лікування складає 3-5 днів. Рекомендується також 1 раз/день почергове введення в носові ходи на 10-15 хвилин турунд, змочених розчином Лаферобіону®.

Найбільш ефективним способом введення Лаферобіону® є інгаляційний. Рекомендується проводити 2 процедури/добу за допомогою ультразвукового інгалятора. Дорослим на одну інгаляцію використовують 3 флакона препарату, вміст яких розчиняють в 5 мл води. Курс лікування складає 2-3 дні.

 

Діти. Застосовувати у педіатричній практиці (див. розділ «Спосіб застосування та дози»).

 

Передозування. Дані по передозуванню препарату не встановлені.

 

Побічні реакції. Відсутня.

 

Термін придатності. 3 роки.

 

Умови зберігання. Препарат зберігати в сухому місці при температурі від 2 до 8 ºС.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

 

Упаковка. Порошок назальний по 100 000 МО у флаконах.

По 5 флаконів у блістері з плівки ПВХ, який покривається фольгою алюмінієвою. По 2 блістери у пачці або по 1 блістеру разом з 5 дозуючими піпетками у пачці.

Категорія відпуску. Без рецепту.

 

Виробник. ТОВ «ФЗ «БІОФАРМА», Україна.

 

Місцезнаходження виробника та його адреса місця провадження діяльності.

Україна, 09100, Київська обл., м. Біла Церква, вул. Київська, 37.

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного средства

 

Лаферобион®

(интерферон альфа –2b рекомбинантный сухой)

(Laferobionum

®)

 

Состав:

действующее вещество: interferon alfa-2b; 1 флакон содержит 100 000 МЕ интерферона альфа-2b рекомбинантного человека;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, декстран-70, калия дигидрофосфат, динатрия фосфат додекагидрат.

 

Лекарственная форма. Порошок назальный по 100 000 МЕ.

Основные физико-химические свойства

: лиофилизированный порошок или пористая масса белого цвета. Гигроскопичен. Растворенный препарат при визуальном осмотре – прозрачная, слегка окрашенная жидкость.

 

Фармакотерапевтическая группа. Интерфероны. Код АТХ L03A В05.

 

Фармакологические свойства. Как активный ингредиент Лаферобион® содержит рекомбинантный интерферон человека, который полностью идентичен интерферону альфа-2b, который синтезируется лейкоцитами крови доноров в ответ на действие вируса-интерфероногена. Лаферобион® подобно естественному лейкоцитарному интерферону обладает иммуномодулирующей и высокой противовирусной активностью. Нетоксичен, безвреден при введении через дыхательные пути.

 

Клинические характеристики.

Показания.

Лаферобион® применяют для профилактики и лечения гриппа, а также других острых респираторных вирусных и вирусно-бактериальных инфекций у взрослых и детей, в том числе у новорожденных.

 

Противопоказания. Не установлены.

 

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу, а если лечитесь самостоятельно – проконсультируйтесь с Вашим врачом о возможности применения препарата.

 

Особенности применения. Раствор Лаферобиона® следует использовать в течение 1 суток при условии хранения его при температуре от 2 до 8 º С.

 

Применение в период беременности или кормления грудью. При беременности и в период кормления грудью препарат применяют после консультации с врачом.

 

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

 

Способ применения и дозы.

Способ разведения препарата:

Непосредственно перед применением открывают флакон и добавляют стерильную дистиллированную или кипяченую воду, охлажденную до комнатной температуры.

Для получения раствора препарата с активностью 50 000 МЕ/мл –во флакон добавляют 2 мл воды. Для получения раствора препарата с активностью 100 000 МЕ/мл –во флакон добавляют 1 мл воды. После этого флакон осторожно встряхивают до полного растворения содержимого.

Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных и вирусно-бактериальных инфекций: Лаферобион® применяют путем закапывания пипеткой. Профилактическое применение следует начинать в случае непосредственной угрозы инфицирования и продолжать,

пока существует опасность заражения.

Взрослым применяют раствор Лаферобиона® с активностью 100 000 МЕ/мл. Закапывать в каждый носовой ход по 5 капель 2 раза/сутки с интервалом не менее 6 часов.

Новорожденным и детям используют раствор Лаферобиона® с активностью 50 000 МЕ. Закапывать в каждый носовой ход по 2-3 капли 2 раза/сутки с интервалом не менее 6 часов.

Лечение следует начинать при появлении первых клинических симптомов. Эффективность препарата тем выше, чем раньше его начали принимать. Лаферобион® применяют путем закапывания пипеткой или ингаляции.

Взрослым применяют раствор Лаферобиона® с активностью 100 000 МЕ/мл. Закапывать в каждый носовой ход по 5 капель через каждые 1-2 часа, но не менее 6 раз/сутки. Курс лечения составляет 2-3 дня.

Новорожденным и детям раствор Лаферобиона

® с активностью 50 000 МЕ закапывают по         2-3 капли в каждый носовой ход 4-6 раз/сутки. Курс лечения составляет 3-5 дней. Рекомендуется также 1 раз/день поочередное введение в носовые ходы на 10-15 минут турунд, смоченных раствором Лаферобиона®.

Наиболее эффективным способом введения Лаферобиона® является ингаляционный. Рекомендуется проводить 2 процедуры/сутки с помощью ультразвукового ингалятора. Взрослым на одну ингаляцию используют 3 флакона препарата, содержимое которых растворяют в 5 мл воды. Курс лечения составляет 2-3 дня.

 

Дети. Применять в педиатрической практике (см. раздел «Способ применения и дозы»).

 

Передозировка. Данные по передозировке препарата не установлены.

 

Побочные реакции. Отсутствует.

 

Срок годности. 3 года.

 

Условия хранения. Препарат хранить в сухом месте при температуре от 2 до 8 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

 

Упаковка. Порошок назальный по 100 000 МЕ во флаконах.

По 5 флаконов в блистере из пленки ПВХ, который покрывается фольгой алюминиевой. По 2 блистера в пачке или по 1 блистеру вместе с 5 дозирующими пипетками в пачке.

 

Категория отпуска. Без рецепта.

 

Производитель. ООО «ФЗ «БИОФАРМА», Украина.

 

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 09100, Киевская область, г.. Белая Церковь, ул. Киевская, 37.

инструкция, отзывы, цена в Аптеке НЦ

Название

Лаферобион порошок наз. по 100000 мо в амп. №10


Основные свойства, форма выпуска

Порошок назальний по 100 000 МО. Основні фізико-хімічні властивості: ліофілізований порошок або пориста маса білого кольору. Гігроскопічний. Розчинений препарат при візуальному огляді – прозора, злегка забарвлена рідина.


Категория назначения

Антинеопластические и иммуномодулирующие средства Иммуностимуляторы


Состав

діюча речовина: interferon alfa-2b; 1 ампула або флакон містить 100 000 МО інтерферону альфа-2b рекомбінантного людини; допоміжні речовини: натрію хлорид, декстран-70, калію дигідрофосфат, динатрію фосфат додекагідрат.


Фармакотерапевтическая группа

Інтерферони. Код АТХ L03A В05.


Фармакологические свойства


Краткие показания


Показания

Лаферобіон® застосовують для профілактики та лікування грипу, а також інших гострих респіраторних вірусних та вірусно-бактеріальних інфекцій у дорослих та дітей, в тому числі у новонароджених. Протипоказання. Не встановлені.


Противопоказания


Применение

Спосіб застосування та дози. Спосіб розведення препарату: Безпосередньо перед застосуванням відкривають ампулу або флакон і додають стерильну дистильовану або кип‘ячену воду, охолоджену до кімнатної температури. Для одержання розчину препарату з активністю 50 000 МО/ мл – в ампулу або флакон додають 2 мл води. Для одержання розчину препарату з активністю 100 000 МО/мл – в ампулу або флакон додають 1 мл води. Після цього ампулу або флакон обережно струшують до повного розчинення вмісту. Профілактика грипу та інших гострих респіраторних вірусних та вірусно-бактеріальних інфекцій: Лаферобіон® застосовують шляхом закапування піпеткою. Профілактичне застосування слід починати у разі безпосередньої загрози інфікування і продовжувати, доки існує небезпека зараження. Дорослим застосовують розчин Лаферобіону® з активністю 100 000 МО/мл. Закапувати у кожний носовий хід по 5 крапель 2 рази/добу з інтервалом не менше 6 годин. Новонародженим та дітям використовують розчин Лаферобіону® з активністю 50 000 МО. Закапувати у кожний носовий хід по 2-3 краплі 2 рази/добу з інтервалом не менше 6 годин. Лікування слід починати при появі перших клінічних симптомів. Ефективність препарату тим вища, чим раніше його почали приймати. Лаферобіон® застосовують шляхом закапування піпеткою, або інгаляції. Дорослим застосовують розчин Лаферобіону® з активністю 100 000 МО/мл. Закапувати у кожний носовий хід по 5 крапель через кожні 1-2 години, але не менше 6 разів/добу. Курс лікування складає 2-3 дні. Новонародженим та дітям розчин Лаферобіону® з активністю 50 000 МО закапують по 2-3 краплі в кожний носовий хід 4-6 разів/добу. Курс лікування складає 3-5 днів. Рекомендується також 1 раз/день почергове введення в носові ходи на 10-15 хвилин турунд, змочених розчином Лаферобіону®. Найбільш ефективним способом введення Лаферобіону® є інгаляційний. Рекомендується проводити 2 процедури/добу за допомогою ультразвукового інгалятора. Дорослим на одну інгаляцію використовують 3 ампули або 3 флакона препарату, вміст яких розчиняють в 5 мл води. Курс лікування складає 2-3 дні.


Передозировка

Передозування Дані по передозуванню препарату не встановлені.


Взаимодействие

Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов’язково повідомте про це лікаря, а якщо лікуєтеся самостійно – проконсультуйтеся з Вашим лікарем щодо можливості застосування препарату.


Побочные действия

Побічні реакції Відсутня.


Дети, беременные, водители

Діти. Застосовувати у педіатричній практиці (див. розділ «Спосіб застосування та дози»). Застосування у період вагітності або годування груддю. При вагітності і в період годування груддю препарат застосовують після консультації з лікарем. Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами. Не впливає.


Специальные указания

Розчин Лаферобіону® слід використовувати протягом 1 доби за умови збереження його при температурі від 2 до 8ºС. Без рецепту.


Условия хранения

Препарат зберігати в сухому місці при температурі від 2 до 8 ºС. Зберігати в недоступному для дітей місці.

лаферобион спрей назал. 100000 МО/мл по 5 мл

лаферобион спрей назал. 100000 МО/мл по 5 мл

Состав

действующее вещество: іnterferon alfa-2b;

1 мл препарата содержит интерферона альфа-2b рекомбинантного человека 100 000 МЕ;

вспомогательные вещества: трометамол, трометамола гидрохлорид, гипромеллоза, динатрия эдетат, лизина гидрохлорид, калия хлорид, метилпарагидроксибензоат (Е 218), вода для инъекций.

Лекарственная форма. Спрей назальный.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа. Интерфероны. Код АТХ L03A B05.

Фармакологические свойства

ЛАФЕРОБИОН – противовирусное, антимикробное, противовоспалительное, иммуномодулирующее, антипролиферативное средство. Биологическое действие интерферона характеризуется следующими эффектами: противовирусный – подавляет репликацию вирусов (аденовирусов, вирусов гриппа и др.) за счет ингибирующего действия на процессы транскрипции и трансляции; антипролиферативный – подавляет размножение клеток (большинства ДНК- и РНК-содержащих вирусов; иммуномодуляция – усиление фагоцитарной активности макрофагов и специфичной цитотоксичности лимфоцитов по отношению к клеткам-мишеням. Интерферон инициирует синтез специфического фермента – протеинкиназы, которая препятствует трансляции благодаря фосфорилированию одного из инициирующих факторов этого процесса; активизирует специфическую рибонуклеазу, которая повреждает матричную РНК вируса. К эффектам интерферона относятся также: стимулирование продукции других цитокинов, индукция специфических ферментов.

Клинические характеристики.

Показания

Профилактика и лечение острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ):

 • у пациентов, которые часто и длительно страдают заболеваниями верхних дыхательных путей;

 • при контакте с больными ОРВИ;

 • при переохлаждении;

 • при сезонном повышении заболеваемости.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к интерферону альфа-2b и другим компонентам, входящим в состав препарата, тяжелые формы аллергических заболеваний в анамнезе; применение во время беременности и в период кормления грудью.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий. Не рекомендуется одновременное применение интраназальных сосудосуживающих препаратов, поскольку они способствуют сухости слизистой оболочки носа.

Особенности применения

Препарат содержит метилпарагидроксибензоат, который может вызывать аллергические реакции, в том числе отсроченные, в исключительных случаях бронхоспазм.

Не следует применять препарат в случае нарушения целостности и маркировки упаковки, при изменении физических свойств (цвета или прозрачности жидкости) и после окончания срока годности.

Чтобы предотвратить распространение инфекции, рекомендовано индивидуальное использование флакона.

Применение во время беременности или кормления грудью. Применение противопоказано.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

Способ применения и дозы

Препарат вводят в каждый носовой ход.

1 спрей-доза = 1 короткое нажатие на дозатор.

Схема применения спрея назального:

1.Снять защитный колпачок с флакона.

2.Активировать микродозатор-распылитель нажатием (пробное распыление).

3.Находясь в вертикальном положении, поместить конец насадки в носовой ход и нажать на насос-дозатор. Повторить введение в другой носовой ход.

4.После применения закрыть флакон колпачком.

При первых признаках заболевания ОРВИ (в течение 5 дней)

Взрослым – по 3 спрей-дозы в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза – 30000 МЕ, суточная доза – 150000-180000 МЕ).

Дети. Детям в возрасте от 1 до 3 лет – по 2 спрей-дозы в каждый носовой ход 3-4 раза в день (разовая доза – 20 000 МЕ, суточная доза – 60 000-80 000 МЕ).

Детям в возрасте от 3 до 14 лет – по 2 спрей-дозы в каждый носовой ход 4-5 раз в день (разовая доза – 20 000 МЕ, суточная доза – 80 000-100 000 МЕ).

Детям в возрасте от 14 до 18 лет – по 3 спрей-дозы в каждый носовой ход 5-6 раз в день (разовая доза – 30 000 МЕ, суточная доза – 150 000-180 000 МЕ).

Для профилактики респираторных вирусных инфекций взрослым.

При контакте с больным и при переохлаждении – по 3 спрей-дозы 2 раза в день в течение 5-7 дней. При необходимости профилактические курсы повторяют. При одноразовом контакте достаточно одноразового применения.

При сезонном повышении заболеваемости – одноразово утром с интервалом 1-2 суток.

Дети. Препарат применять детям в возрасте от 1 года при первых признаках заболевания ОРВИ.

Передозировка

Не исследовалась.

Побочные реакции.

В единичных случаях – высыпания на коже.

В случае появления нежелательных реакций следует проконсультироваться с врачом.

Срок годности

2 года. Срок годности после вскрытия флакона, при условии хранения при температуре от 2 до 8 º С, – 10 суток.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке для защиты от воздействия света при температуре от 2 до 8 ºС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 мл во флаконе, закупоренном микродозатором-распылителем; по 1 флакону в пачке из картона.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель

ООО «ФЗ «БИОФАРМА», Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности.

Украина, 09100, Киевская обл., г. Белая Церковь, ул. Киевская, 37.

 

 

Лаферобион 100000 инструкция для детей свечи цена — Bitbucket

———————————————————
>>> СКАЧАТЬ ФАЙЛ <<<
———————————————————
Проверено, вирусов нет!
———————————————————

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Где купить Лаферобион для детей и цена в аптеках на препарат — . Лаферобион 150000 – свечи для детей, а именно для новорожденных и. Суппозиторий ректальных (свечи Лаферобион), содержащих 1000000- 500000. При лечении ОРВИ у детей Лаферобион 100 000 МЕ/мл применяют. Лаферобион: официальная инструкция производителя. Средняя цена 81,86 грн. діюча речовина: interferon alfa-2b; 1 флакон містить 100 000 МО. Новорожденным и детям раствор Лаферобиона® с активностью 50 000 МЕ. Лаферобион инструкция и цена в аптеках. Лаферобион — инструкция по применению. Лаферобион капли наз. по 100000 мо/мл по 5 мл во флак. №. Дети. Детям возрастом до 1 года – по 1 капле в каждый носовой ход 5 раз в. Один флакон порошка назального содержит 1000 00 МЕ. Инструкция на Лаферобион для детей указывает, что для. Описание и состав свечей Лаферобион для детей. свечей для детей Лаферобион мы разобрались, рассмотрим цены в аптеках. Инструкция по применению, цена в аптеках, состав, показания. ЛАФЕРОБИОН® суппозитории ректальные (LAFEROBIONUM suppositoria rectalis). 609.03 грн. О товаре; Доставка* и оплата; Где купить; Отзывы. Лаферобион 100 000 МЕ для интраназального применения. Орви у детей, в том числе у. Цены на Виферон, подробная инструкция по применению. в комплексной терапии хронических вирусных гепатитов В, С, D у детей и взрослых, в том. Инструкция по применению и аннотация к препарату, отзывы о препарате ВИФЕРОН свечи, минимальная стоимость и где купить, фото упаковки. Рекомендуемая доза для взрослых, включая беременных и детей старше 7 лет. Доставка курьером сегодня✅ Купить Виферон в интернет-аптеке Москвы с. аптеке Инструкция по применению, честные отзывы покупателей и фармацевтов. Купить Виферон, свечи ректальные 150 000 МЕ, 10 шт. цена. В комплексной терапии хронических вирусных гепатитов В, С, D у детей и. У недоношенных детей с гестационным возрастом меньше 34 недель препарат выводится быстрее, и необходимость повторного введения возникает. Сравнить цены в аптеках на Лаферобион и заказать по самой выгодной цене на сайте . Читайте отзывы о препарате, инструкцию и узнайте о аналогах. Лаферобион, капли в нос, 5мл, 100000МЕ/мл. Выбрать и купить. детям от 7-ми до 14-ти лет — по 1 млн МЕ дважды в сутки. Ректальные. Отзывы о Лаферобион. Лечение инфекционных заболеваний, генитальный. Пришлось бежать в аптеку за Лаферобионом. Брала свечи и ставила 2 раза в. Гость (Украина, Львів) 10 августа, 2016 год Давно лечу детей от гриппа или. Дозировку брала 100 000 ме, порошок из ампулы разбавляла с 2 мл. Вы можете ознакомиться с инструкцией по применению препарата Лаферобион на украинском или русском языках, или найти аналоги. Цена действительна только при заказе по указанным телефонам. Оплата по. Лаферобион спрей назал.100000МЕ/мл 5мл фл. Лаферобион 500000 МЕ 10 свечей. Стоимость наличие преперата Лаферобион свечи в аптеках Киева, Украины. Купить Лаферобион свечи. Сервис поиска лекарств в аптеках. Пошук ліків. Свечи Лаферомакс 1000000 МЕ 1 г №10 ✅ Актуальная цена и наличие в аптеках Украины ✅ Доставка в тот же день ☎ 22-44 ✅ Звоните Бесплатно! 2 дн. назад. Описание препарата Виферон® (Viferon) : состав и инструкция по. Инструкция по применению, противопоказания, состав и цена, 3D-упаковка. Детям в возрасте от 1 года до 7 лет рекомендовано 3000000 МЕ. Купить ЛАФЕРОБИОН в Украине. Поиск лекарств и цены. Ознакомьтесь с ЛАФЕРОБИОН инструкция по применению и прочтите отзывы о ЛАФЕРОБИОН врачей и. ЛАФЕРОБИОН порошок назальный 100000 МЕ амп. Свечи Лаферобион для детей или как я им лечила своего ребенка. Несмотря на то, что цена на данное лекарственное средство разумная и доступная. Инструкция Лаферобиона для детей содержит полные сведения об. активность главного компонента, которая может быть 100 000 , 150 000.

Лаферобион лиофилизированный порошок 100000 МЕ ампулы № 10 в Днепре

Состав

действующее вещество: interferon alfa-2b; 1 флакон содержит 100 000 МЕ интерферона альфа-2b рекомбинантного человека;

вспомогательные вещества: натрия хлорид, декстран-70, калия дигидрофосфат, натрия фосфат додекагидрат.

Лекарственная форма

Порошок назальный по 100000 МЕ.

Основные физико-химические свойства:  лиофилизированный порошок или пористая масса белого цвета. Гигроскопичен. Растворенный препарат при визуальном осмотре — прозрачная, слегка окрашенная жидкость.

Фармакологическая группа

Интерфероны. Код АТХ L03A В05.

Фармакологические свойства. Как активный ингредиент Лаферобион ® содержит рекомбинантный интерферон человека, который полностью идентичен интерферона альфа-2b, который синтезируется лейкоцитами крови доноров в ответ на действие вируса-интерфероногены. Лаферобион ® подобно природного лейкоцитарного интерферона оказывает иммуномодулирующее и высокой противовирусной активностью. Нетоксичен, безвреден при введении через дыхательные пути.

Показания

Лаферобион ® применяют для профилактики и лечения гриппа, а также других острых респираторных вирусных и вирусно-бактериальных инфекций у взрослых и детей, в том числе у новорожденных.

Противопоказания. Не установлены.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Если Вы принимаете любые другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу, а если лечитесь самостоятельно — проконсультируйтесь с врачом о возможности применения препарата.

Особенности применения

Раствор Лаферобиона ® следует использовать в течение 1 суток при условии сохранения его при температуре от 2 до 8 ° С.

Применение в период беременности и кормления грудью

При беременности и в период кормления грудью препарат применяют после консультации с врачом.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами

Не влияет.

Способ применения и дозы.

Способ разведения препарата:

Непосредственно перед применением открывают флакон и добавляют стерильную дистиллированную или кипяченую воду, охлажденную до комнатной температуры.

Для получения раствора препарата с активностью 50000 МЕ / мл -в флакон добавляют 2 мл воды. Для получения раствора препарата с активностью 100 000 МЕ / мл — во флакон добавляют 1 мл воды. После этого флакон осторожно встряхивают до полного растворения содержимого.

Профилактика гриппа и других острых респираторных вирусных и вирусно-бактериальных инфекций: Лаферобион ® применяют путем закапывания пипеткой. Профилактическое применение следует начинать при непосредственной угрозе инфицирования и продолжать, пока существует опасность заражения.

Взрослым применяют раствор Лаферобиона ® с активностью 100000 МЕ / мл. Закапывать в каждый носовой ход по 5 капель 2 раза / сут с интервалом не менее 6:00.

Новорожденным и детям используют раствор Лаферобиона ® с активностью 50 000 МЕ. Закапывать в каждый носовой ход по 2-3 капли 2 раза / сут с интервалом не менее 6:00.

Лечение следует начинать при появлении первых клинических симптомов. Эффективность препарата тем выше, чем раньше его начали принимать. Лаферобион ® применяют путем закапывания пипеткой, или ингаляции.

Взрослым применяют раствор Лаферобиона ® с активностью 100000 МЕ / мл. Закапывать в каждый носовой ход по 5 капель через каждые 1-2 часа, но не менее 6 раз / сут. Курс лечения составляет 2-3 дня.

Новорожденным и детям раствор Лаферобиона ® с активностью 50 000 МЕ закапывают по 2-3 капли в каждый носовой ход 4-6 раз / сут. Курс лечения составляет 3-5 дней. Рекомендуется также 1 раз / день поочередное введение в носовые ходы на 10-15 минут турунд, смоченных раствором Лаферобиона ® .

Наиболее эффективным способом введения Лаферобиона ® является ингаляционный. Рекомендуется проводить 2 процедуры / сутки с помощью ультразвукового ингалятора. Взрослым на одну ингаляцию используют 3 флакона препарата, содержимое которых растворяют в 5 мл воды. Курс лечения составляет 2-3 дня.

Дети

Применять в педиатрической практике (см. Раздел «Способ применения и дозы»).

Передозировка

Данные по передозировке препарата не установлены.

Побочные реакции

Отсутствует.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в сухом месте при температуре от 2 до 8 ° С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Порошок назальный по 100000 МЕ во флаконах.

По 5 флаконов в блистере из пленки ПВХ, который покрывается фольгой алюминиевой. По 2 блистера в пачке или по 1 блистера вместе с 5 дозирующими пипетками в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ООО «ФЗ« БИОФАРМА », Украина.

Местонахождение производителя и его адрес места осуществления деятельности

Украина, 09100, Киевская обл., Г.. Белая Церковь, ул. Киевская, 37.

Ингаляции лаферобион 100000 инструкция для детей в ампулах как разводить — JSFiddle

Editor layout

Classic Columns Bottom results Right results Tabs (columns) Tabs (rows)

Console

Console in the editor (beta)

Clear console on run

General

Line numbers

Wrap lines

Indent with tabs

Code hinting (autocomplete) (beta)

Indent size:

2 spaces3 spaces4 spaces

Key map:

DefaultSublime TextEMACS

Font size:

DefaultBigBiggerJabba

Behavior

Auto-run code

Only auto-run code that validates

Auto-save code (bumps the version)

Auto-close HTML tags

Auto-close brackets

Live code validation

Highlight matching tags

Boilerplates

Show boilerplates bar less often

Лаферобион спрей наз. по 100000 мо/мл по 5 мл у флак. №1

Аптечная сеть 9-1-1 Аптека низких цен Аптечная сеть «Бажаємо здоров’я» Аптечная сеть «Аптека Доброго Дня» Аптечная сеть D.S. Сеть Аптек «Рецептика» Галафарм ТОВ (Аптечна мережа) Аптечная сеть Здорова Родина Семья Аптек FARMACIA Аптечная сеть Виталюкс + Аптекарь Семья Аптек FARMACIA Вітамін мережа аптек

Все аптечные сети:

Выберите сетьАптечная сеть ХустфармАптечная сеть Живая водаАптечная сеть СанитасАптечная сеть Факультет-ФармАптечная сеть Сімейна аптекаАпечна мережа Фармація КПАптечная сеть Анри-фармАптечная сеть «Народная аптека»Аптечная сеть «Будьте Здорові»Аптечная сеть «Аптека Не Болей!»Аптеки «АЛИСА, ЛИНИЯ ЖИЗНИ»Аптечная сеть Линда-ФармАптечная сеть ЕвроаптекаАптечная сеть «Країна здоров’я»Аптека КонваліяАптечна мережа СИНИЦЯАптечная сеть Рецепти ЖиттяГранд ФармАптечная сеть Моя АптекаПолюс Віта ППАптека найкращих цінАптечная сеть Экспрес-медАптечная сеть ДОМАШНЯЯ АПТЕЧКАТриоль Фірма ЛТДАптечна мережа ЗнахарАптечная сеть «Мировая аптека»Аптечная сеть «Аптека гормональных препаратов»Аптечная сеть Аптека со знаком плюсАптечная сеть Альго-ФармАптчная сеть «Знахідка»Аптека 36,6Аптека №22Аптечная сеть БерегиняАтечная сеть ЛедаАптечная сеть ЛекхимАптечная сеть ЕременкоАптечная сеть ИНТЕРХИМАптечная сеть Исток-ПлюсАптечная сеть Атом ППАптечная сеть ЛікармедАптека СІМА+Pharmacy VERUMАптечная сеть ЧЕЛСІ +Аптечна мережа ТОВ «ТехМедСервіс»Аптечная сеть Аптека 99Аптечная сеть Аптека-58Аптечная сеть Укр ФармАптека Пульс 24Аптечная сеть ФАРМ-ИНАптека «Аралия»Нейро-АптекаАптека ЛектаАптека ЛюпінСадгор ТОВ Аптека №5Аптека ЛюварАптека Мед-Фарм Аптека ЛекаФармБонікас-Фарм

Лаферобион — Инструкция, отзывы, приложение

Лаферобион — иммуномодулирующий препарат с высокой противовирусной активностью, применяемый при лечении различных заболеваний.

Фармакологическое действие

Действующее вещество Лаферобиона оказывает противовирусное, противоопухолевое и иммуномодулирующее действие, при этом рекомбинантный человеческий интерферон не оказывает токсического действия.

Максимальная концентрация Лаферобиона достигается при подкожном или внутримышечном введении через 4-10 часов.

Лаферобион усиливает иммуномодулирующую активность, подавляет пролиферацию и рост вирусов в инфицированных клетках. По отзывам Лаферобион безопасен и эффективен при лечении младенцев от самых разных инфекционных заболеваний.

Форма выпуска

Лаферобион выпускается в виде:

 • Суппозитории ректальные (свечи Лаферобион), содержащие 1000000-500000 МЕ действующего вещества. Прочие ингредиенты — аскорбиновая кислота, токоферола ацетат, жир.По 3 и 5 свечей в упаковке;
 • Порошок для раствора для носа во флаконах, содержащих 18 млн МЕ 100000 активного ингредиента.

Показания к применению Лаферобиона

Согласно инструкции Лаферобион применяют в комплексном лечении инфекций, вызванных:

 • Вирус гепатита В в тяжелой и средней форме;
 • Смешанные инфекции, бактериальные или вирусные, включая младенцев до 1 месяца;
 • Вирусы герпеса, включая поражение глаз герпесом, кожные высыпания, герпес, генитальный герпес, опоясывающий герпес;
 • Вирус папилломы человека.

Лаферобион также применяется в комплексном лечении рассеянного склероза и рака:

 • Различные опухоли, в том числе рак мочевого пузыря, яичника, почки, груди;
 • Меланома кожи и глаз;
 • саркома Капоши;
 • Множественная миелома;
 • Другие злокачественные опухоли различной локализации.

Противопоказания

По инструкции Лаферобион противопоказан:

 • Непереносимость действующего вещества — интерферона, а также других компонентов препарата,
 • Тяжелая болезнь почек и печени;
 • Тяжелое сердечно-сосудистое заболевание;
 • Угнетение миелоидного кроветворения;
 • Заболевание щитовидной железы;
 • Эпилепсия и другие болезни центральной нервной системы;

Лаферобион противопоказан к применению при беременности и в период лактации из-за отсутствия исследований.

Инструкция по применению Лаферобиона

Свечи Лаферобион применяют ректально. Обычно курс лечения составляет 10 дней. При инфекции ВПЧ, предраковых заболеваниях шейки матки, бактериальных, вирусных и смешанных инфекциях и инфекциях урогенитальной микстуры, передающихся половым путем, обычно назначают по одной свече Лаферобион 1,5 млн МЕ каждые 12 часов.

Детям Лаферобион назначают в составе комплексной терапии Лаферобион по одной свече 150 000 МЕ каждые 12 часов. Средняя продолжительность курса — 5 дней.При лечении ОРВИ, пневмоний и менингитов различной этиологии обычно проводится всего один курс. Для лечения инфекций, вызванных вирусом Эпштейна-Барра, требуется увеличение дозировки и продолжительности курса.

Раствор Лаферобиона применялся в ампулах внутримышечно, внутривенно, внутрикожно, подкожно, внутрипузырно, внутрибрюшинно, интраназально и ректально, субконъюнктивально.

При лечении ОРВИ у детей Лаферобион 100000 МЕ / мл применяют интраназально по 4-6 капель в каждую ноздрю до 6 раз в сутки в течение 3-5 дней, для младенцев Лаферобион применяют 20000-50 000 МЕ / мл. .Также возможно применение ватных турундов, пропитанных раствором Лаферобиона в ампулах до 8 раз в сутки.

При лечении острых кишечных инфекций у детей Лаферобион применяют ректально в дозе 10 000 МЕ / кг. При лечении перитонитов, септических заболеваний, множественных абсцессов брюшной полости применяют лаферобион в ампулах внутривенно по 2-4 млн МЕ 1 млн раз в сутки, но не более 12-16 млн на курс МЕ.

Лечение детей Лаферобионом и другими заболеваниями врач определяет индивидуально в зависимости от возраста и заболевания.

Побочные эффекты

При применении Лаферобиона возникающие побочные эффекты обычно исчезают после лечения. По отзывам Лаферобион может вызывать:

 • Озноб;
 • Нарушение сна;
 • Усталость;
 • потливость;
 • Повышенная температура тела;
 • Миалгия;
 • головная боль;
 • Артралгия;
 • Вялость.

Для уменьшения этих симптомов при применении Лаферобиона рекомендуют применение парацетамола.

При длительной терапии Лаферобионом по инструкции могут возникнуть:

 • Артралгия;
 • Головокружение;
 • Раздражительность или сонливость;
 • облысение;
 • Парастезии;
 • Тахикардия;
 • Атаксия;
 • Tides;
 • Кашель;
 • Лейко- и тромбоцитопения;
 • Рвота;
 • Кожная сыпь или зуд;
 • Герпетические поражения.

Гораздо реже, по мнению Лаферобиона, возникают беспокойство и депрессия, носовые кровотечения и спутанность сознания.

Условия хранения

Лаферобион отпускается без рецепта врача. Срок годности — 2 года. Разведенный раствор можно хранить в холодильнике сутками.

تعليمات. «Лаферобион» في أمبولات كسلاح؟

لتحفيز الجهاز المناعي يتم إنشاء الأدوية علىعلى أساس الإنترفيرون ، الذي له تأثير الي ل تأثير مناعي المناعي يتم نشاء الأدوية علعلى ساس الإنترفيرون ، الذي ل تأثير مناعي المناعي يتم الالماتلالالماتلالالماتلاتلالماتلاتلالماتلالماتلالماتل ير لير لير ير ليعند دخول الجسم ، تتحد المادة الفعالة مع مستقبلات الخلايا وتسبب تفاعلات داخل الخلايا.

وضعت من قبل شركة «Биофарма» (أوكرانيا), عقار «Laferobion» للأطفال والبالغين يمكن أن يحسن المناعة, والتعامل مع الالتهابات الفيروسية والبكتيرية, ومحاربة الأورام الخبيثة.

جميع أشكال الجرعة

الدواء متاح في شكل:

 • التحاميل المستقيمية من 3000 ألف, 1000 ألف, 500 ألف أو 150 ألف وحدة دولية, معبأة في حزمة نفطة من 10, 5 أو 3 قطع.
 • مسحوق المجففة 100 1000 لف ، 5000 ل أو 3000 وحدة دولية في زجاجات بلاستيكية ، في حزمة واحدة تاح تيات ي التيية.
 • مسحوق مجفف بالتجميد ل 9000 ل فو 18000 لف وحدة دولية في زجاجات بلاسيكية ، زي حزمة واحتيية ي حزمة واحتية ي حزمة واحتية تحة تحةтесь.
 • مسحوق النف من 500 لف أو 100 ل وحدة دولية ي زجاجة التي يتم توفير اء قطارة.
لعداد «Laferobion» ي أمبولات ، تحتوي التعليمات على معلومات حول التواجد في علب مبولات التواجد في علب مبولات التواجد في علب مبولات التواجد في علب مبولات التواجد ي علب مبولات و.

وصف التحضير

يستخدم مسحوق مجفف بالتجميد ي شكل كتلة مسامية بيضاء ، استرطابي لإعداد حلحقن.

يستخدم مسحوق مجفف بالتجميد في شكل كتلة ضوء متجانس ، لإعداد حل الأنف.

لا الخصائص لها خصائص استرطابي.شكل أمبولة من المخدرات «Лаферобион». يصف الدليل السائل الذي تم الحصول عليه بعد التخفيف بأنه حل واضح وملون قليلاً. يتم استخدام الشكل الأنفي للاستنشاق والحقن والتقطير. يدار محلول الحقن عن ريق الحقن العضلي ، تحت الجلد وعن طريق الوريد عن ريق الهبوط.

توين مسحوق

المخدرات «Laferobion» يتعليمات الأمبولاتسمى الإمبولاتسمى الإمبولاتسمى الإنترفليرون التليرون الترليرون التليرون الترليرون الترليرون الترليرون. وو مماثل لـ альфа-2b-интерферон ويتم توليفه بواسطة خلايا الدم الكريات البيض ، التي يعمل بها يروس интерфероноген.يظهر الدواء تأثير مناعي ومضاد للفيروسات ، والذي لا يحمل السمية عند إعطائه من لال الأجهزة التنفسية.

تشير القيمة الرقمية ي اسم الدواءعلى مقدار المادة الفعالة ي وحدة القياس الدولية (IU). عل سبيل المثال ، يحتوي الدواء «Laferobion 100000» ي مبولات لإعداد مي مبولات لإعداد محلول الحقن علف 10 5 IU المنلف المنلف -لنلف. المكونات الإضافية هي كلوريد الصوديوم د ديكستران дигидрофосфат البوتاسيوم додекагидрат ثنائي فوسفات الصوديوم.

التحاميل الشرجية «Laferobion 150000» يحتوي علأ 150 لف وحدة دولية من المؤتلف لفا -2 ب-نترفيرون.لى المكونات غير النشطة وتشمل حمض الاسكوربيك ، خلات توكوفيرول ، والدهون ، الصلبة.

يحتوي مسحوق الأنف على 100 لف و 500 لف IU المؤتلف الإنسان لفا -2 ب-نترفيرون. دراج كلوريد الصوديوم ديكستران 70 ، ديهيدروفوسفات البوتاسيوم ، додекагидрат ثنائي فوسفات يسمح لك ل.

يف المخدرات

عمل المخدرات «Лаферобион» في أمبولاتيحدد التعليمات خصائص كريات الديم البيضاالتليمات ا ريات الدم البيضاالتلالتلالتلالتلالالات اللبيا التيمات ا ريات الدم البيضارالتلالالالاليات ريات يمات. و الذي يظهر النشاط المضاد للفيروسات противоопухолевый и иммуномодулирующий وليس ساما.

دور الانترفيرون في علاج العديد من الأمراضيرتبط مع إطلاق عدد من التفاعلات البيوكيميائية مما يؤدي إلى تخليق البروتين, وقمع تكاثر الأنسجة, والنشاط المناعي للبلعمة, البلاعم والخلايا الليمفاوية, وقمع تكاثر الخلايا الفيروسية والخلايا الأخرى المعدلة.

علاج امل للعدوى

لتعليم عار «Laferobion» يتضمن مؤشرات للاستخدام ، مقسمة لى لاث مجميسيات ر. ول هذه الأمراض هي الأمراض التي تسبها العدوى الفيروسية أو البكتيرية.

يسمح لك الدواء بالتعامل مع فيروس الهربس, بما في ذلك مسببات الأمراض من الهربس التناسلي, آفات الهربس في العين, القوباء المنطقية, العقبول القروح على الجلد, والعدوى بفيروس الورم الحليمي البشري مع الثآليل التناسلية, الثآليل المبتذلة, кератоакантомы.

يتم استخدامه في التهاب الكبد المزمن Б و Д و С في مرحلة البلوغ والطفولة, في التهاب الكبد الوبائي الحاد С و В, التهاب الدماغ الذي ينتقل عن طريق القراد من الشكل السحائي, لعلاج تشمع الكبد بالاشتراك مع гемосорбции و плазмаферез.

يستخدم الدواء «Laferobion» لعلاجالأطفال الذين لديهم, جنبا إلى جنب مع التهاب الكبد المزمن D, С, В, علامات مرض هودجكين, سرطان الدم والأورام الصلبة, مع التهاب الكبد С الحاد, مع التهاب الكبد الوبائي С أو В, مع التهاب السحايا المصلي الناجم عن الفيروس المعوي.

ا الدواء عال ي مرحلة البلوغ مع الأنفلونزا والالتبابات الفيروسية التنفسية الحادية التنسية الحاداد التنسية الحادية مالتالة الحاداد مالتالة.

يمكن إعطاء الدواء «Laferobion» لحديثي الولادة.والأطفال المبتسرين المصابين بالالتهاب الرئوي, الالتهابات الفيروسية التنفسية الحادة, الإنتان, التهاب السحايا, العدوى داخل الرحم, والتي تشمل مظاهر القوباء, داء المبيضات الحشوي, الكلاميديا, العدوى بفيروس ЦМВ وعدوى الفيروس, уреаплазмоз ، микоплазмоз.

هذا الدواء مناسب للحواملالعدوى البولية المصاحبة للعدوى بالكلاميديا, عدوى فيروس الورم الحليمي البشري, اليو بيلازوسيس, سيمف, سيف, سيف, سيف, سيف, سيف, سيف, سيف, سيف, عدوى

علاج شامل في علم الأورام

المجموعة الثانية من المؤشرات تشمل العلاجأورام خبيثة تتميز بالميلانوما في الجلد والعينين, أورام الأعضاء المختلفة (المبيض, الكلى, المثانة, الغدد الثديية), المايلوما, ساركوما كابوزي وغيرها من الأورام الخبيثة.

الجمع بين العلاج من أمراض أخرى

عقار «Laferobion» (أمبولات) للأطفاليستخدم في أمراض مثل: داء السكري المعتمد على الأنسولين, الربو, التهاب كبيبات الكلى, التهاب الحويضة والكلية, дисбактериоза المعوي, التهاب المعدة المزمن, التهاب الإثنا عشر, التهاب مزمن في الأمعاء الغليظة ، التهاب الغدة النكفية الوبائي بدرجات متفاوتة من الشدة ، الناق الموعي.

ويمكن استخدامه في علاج التهاب المفاصل الرثواني الشبابي, والتصلب المتعدد, والبروستاتا من أصول مختلفة, ومضاعفات قيحية بعد الجراحة.

استخدام حل الأنف

بل استخدام لا الدواء ، من الضروري دعداد محلول مسحوق Laferobion. كيفية تربية лиофилизат — ل التعليمات.

سوف تكون عالية العلاج inerferon عالية.المرحلة الأولى من المرض مع ور العلامات الأولى. يتم التعامل مع الأمراض الفيروسية التنفسية الحادة, بما في ذلك الأنفلونزا, والالتهابات البكتيرية الفيروسية عن طريق الاستنشاق والحقن أو تقطير الممرات الأنفية مع حل Lauterobion.

عندما يوصى بتقطير الدواءاستخدام 5 رات ي كل فتحة ، والتي تقابل 0.25 лет назад يتراوح نشاطه ل ل 100 وحدة دولية من الإنترويرون. يتم تنفيذ ا الإجراء مع تردد من 1-2 ساعة حوالي 6 مرات ي اليوم لمدة 3 يام.

للاستنشاق عن ريق الفم و الأنفمسارات استخدام جهاز الاستنشاق بالموجات فوق الصوتية. يتم سكب محلول محضر من محتويات ثلاث زجاجات ، حيث يذوب مسحوق المستحضر في 5 محلول محضر من محتويات لاث اجات حيث يذوب مسحوق المستحضر في 5 من الماء المغلي أم عيا. يتم تنفيذ هذا الإجراء مرتين في اليوم.

يتم علاج الرضع حتى عمر ر واحد عن ريق الأنف. Turunas ، مبللة بالعقار المخفف «Laferobion» يتم حقنها بالعار المخفف الةلة را بالعار الم الة الة را بالعار الم الة النا بالعار الم ا بالعار الم ا بالعار حقنا بالعار الم ا بالةلة نا بالة.عند تقطير لاء الأطفال ، يتم استخدام رعة قدرها 50 لف وحدة دولية ، يتم حقن المحلول بثلاث حن المحلول بثلاث استخدام رعة درها 50 لف وحدة دولية يتم حقن المحلول بثلاث اران رت ميا التا الت الت ان را 4 مدة العلاج 3-5 يام.

لأغراض وقائية, وليس للمرضعدوى فيروسية حادة في الجهاز التنفسي أثناء الوباء أو التواصل مع شخص مريض, وعادة ما تستخدم جرعة من 50 إلى 100 ألف وحدة دولية لكل 1 مل, و 5 قطرات من الدواء, وهو ما يعادل 0,25 مل, مرتين في اليوم بفارق 6 ساعات.

يفية تخفيف مسحوق الأنف

يب دفن امل الفترة غير الآمنة وحقن محلول المخدرات «Laferobion أمأيفية التخفيف من مسحوق للحصول على حل مع نشاط 50 لف و 100 وحدة دولية موضحة في التعليمات. تؤخذ محتويات ارورة واحدة وتذوب ي 1-2 مل من الماء النقي والمعقم ، ويجب أن تهتز القارورة جيدًا.

استخدام الحل للحقن

تم تصميم الحل حقن لعن طريق الحقن العضلي, تحت الجلد, داخل الأدمة, داخل الصفاق, عن طريق الحقن في استخدام عقار «Laferobion» (في أمبولات). يف تتكاثر بشكل جيد مع مادة лиофилизат وما هي الأمراض التي يمكنك استخدامها ، يمكنك التعلم من لتات. عادة ، يتم تخفيف المسحوق ي زجاجة واحدة مع 1 مل من الماء بالححن.

نظام علاج لالتهاب الكبد الحاد B: 1000 ألف وحدة دولية مرتين في اليوم للأيام الخمسة الأولى, ثم في نفس الوقت مرة واحدة يوميا خلال الأيام الخمسة التالية. ي حالة عدم اية العلاج ، يستمر إعطاء 1000 لف وحدة دولية 4 مرات لال سبوعين. ي المراحل الأولية من المرحلة الجليدية ، يكون تأثير الدواء ر وضوحًا من الاستخدامات اللاحقة.

نظام علاج لالتهاب الكبد المزمن B: ي المرحلة النشطة من 3000-6000 لف وحدة دولية لث وحدة دولية لاث مرات ي 7 ي المرحلة. ي 12 سبوعا ، تحديد عيار HbeAg ، مع إلغاء فعالية غير كافية للدواء.

نام علاج لالتهاب الكبد الوبائي المزمن: 3000 لف وحدة دولية لاث مرا في 7 يام لدة العاج 24 يام لدة العا. بعد 4 سابيع حدد محتوى AlAT مع ارتفاع مستوى الجرعة باستخدام 6000 وحدة دولية. في 12 أسبوعًا ، يتم تقييم تأثير الدواء ، وفي غياب ديناميات إيجابية ، يتم إلغاء العلاج.

علاج التهاب الدماغ المنقول بالقراد: 1000-3000 ألف وحدة دولية مرتين في اليوم لمدة 10 أيام, ثم 1000-3000 ألف وحدة دولية بنفس التردد لمدة 10 أيام القادمة.

علاج مراض السرطان: تناول جرعات قصوى لفترة طويلة.سرطان الدم النخاعي المزمن — 9000 لف وحدة دولية بل يوم من مغفرة ، أم 9000 لف وحدة دولية لاث مراأيات 7مي 7.

سرطان الدم الليمفاوي — 3000 لف وحدة دولية بل يوم واحد من ور مغفرة ، م نفس لاث مرات في 7 يمية.

سرطان الخلايا الكلوية — 18000 لف وحدة دولية ثلاث مرات في 7 يام.

استخدام الدواء للتسريب

لاستخدام التسريب من المخدرات «Лаферобион». كيفية رع وتطبيق بالتنقيط يمكن العثور عليها في التعليمات.

بل ضخ المحلول مع نترفيرون ، يتم تجفيف محلول متساوي التوتر من 0.9 لكلوريد الصوديوم لمدة 30 دقيقة ، ومعدل إدخاله 200 مل في الساعة.

يعد حل التسريب «Laferobion» بلتذويب الجرعة المطلوبة في 1 مل من حقن الماء. بعد لط المحلول الأولي المحلول الولي معد ل المحلول الولي معد ل محلولي متساوي التوتر من لوريد الصوديوم 0,9. يتم تحضير المستحضر السائل النهائي عن طريق الوريد على مدار 30 دقيقة, ثم يستمر انخفاض محلول متساوي التوتر من كلوريد الصوديوم 0,9% لمدة 10 دقائق بمعدل 200 مل في الساعة.

باستخدام الشموع لعلاج الأطفال

يمكن علاج الأطفال المبسرين وحديثي الولادة بياسطحيثي الولادة بياسطحيثي الولادة بياسطحيثي الولادة بياسطحيثي الولادة بياسطحيي الولادة بياسطللة حارميلة الترميلة حالترميلة.ي اليوم ، يتم وضع معة واحدة مرتين بمعدل 12 ساعة ، ويكون العلاج 5 يام.

الالتهاب الرئوي الرثومي عند الرضعاستخدام رعة معة واحدة من 15 لف وحدة دولية ثلاثف مرتية. أشه ،?

الآثار الجانبية

ار ير مرغوب يها من تناول الدواءيسرد تعليم «Laferobion» (بالأمبولات) نجمة. الأكثر عرضة لآثار النظام الدوائي: الدورة الدموية ، القلب والأوعية الدموية ، الغدد الدموية ، الغدد الصماء الا الالالا اللالالالالالالالي الالا الية الدد الدموية ، الدد الماء الا اللالالاللالالال الاللالال ي

تشبه الحالة العامة للجسم الأنفلونزا, التي تتجلى في الألم في العضلات والمفاصل, وتقطيع في العينين, والصداع, والوهن, والقشعريرة

عندما لا تنطبق

الطب «Laferobion 100000» في تعليم الأمبولات لا ينصح بتناول:

 • الحساسية من الإنترفيرون ألفا والمكونات الأخرى ؛
 • التهاب الكبد المناعي الذاتي.
 • مرض الكبد اللا تعويضية.
 • تصفية الكرياتينين ل ل ي الدقيقة.
 • انخفاض الهيموغلوبين.

تكلفة

من الناس يصفون الدواء «Laferobion» (أمبولات).سعر عبوة واحدة تحتوي على 10 اجات ي رعة 100 لف وحدة من مسحوق الأنف سيكون حوالي 96 месяцев. علاج أكثر تكلفة مع الحقن. لمبولة واحدة ل وحدة دولية سوف تضطر لدفع حوالي 320 روبل. بطبيعة الحال, ستهتم الأمهات الشابات بسعر آخر: «Laferobion» للأطفال في الشموع مع جرعة قدرها 150 ألف وحدة دولية, 5 قطع في حزمة تكلف حوالي 530 روبل.

Лаферобион порошок лиофилизированный для интраназального раствора

Лаферобион порошок лиофилизированный для интраназального раствора | myHealthbox

Армения — Английский — Դեղերի և բժշկական տեխնոլոգիաների փորձագիտական ​​կենտրոնի գործունեության Հայաստանի Հանրապետությունում

Купить сейчас

Некоторые документы для этого продукта в настоящее время недоступны, вы можете отправить запрос в нашу службу поддержки, и мы сообщим вам, как только сможем их получить.Послать запрос. ×
Действующее вещество:
интерферон альфа-2b
Доступна с:
«БИОФАРМА» ООО «ПП»
Код УВД:
L03AB05
ИНН (международное название):
интерферон альфа-2b
Дозировка:
100000 МЕ / мл
Лекарственная форма:
порошок лиофилизированный для раствора для интраназального введения
Кол-во в упаковке:
(10 / 2×5 /) флакон стеклянный в блистере
Тип рецепта:
Рецепт
Статус авторизации:
Зарегистрировано
Номер авторизации:
123313
Дата авторизации:
05.09.2017

Документы на других языках

Подобные товары

Поисковые оповещения, связанные с этим продуктом

Просмотр истории документов

© myHealthbox 2012-2021 myHealthbox ™ — ведущий поставщик медицинских информационных услуг для потребителей и медицинских работников.

инструкций. «Лаферобион» în fiole cum se reproduc? || год | ИМЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ laferobion-v-ampulă-Instrucție-laferobion-v-ampulah-kak-razvodit / IMAGESNAMES

Pentru stimularea imunității, au fost dezváme dezvolt безрезультатный имуномодулятор, противовирусный и противоопухолевый.Пенетранд в организме, активная субстанция, комбинируемая с целлюлозными рецепторами, вызывает внутриклеточные реакции.

Dezvoltat de «BioPharma» (Украина), «Laferobion» препарат pentru copii si adulti pot imbunatati imunitatea pentru a face față cu вирусные инфекции infei bacteriene, lupta cu Canceul.

Toate formele de dozare

Preparatul se eliberează ca:

 • supozitoare rectale pentru 3000 mii, 1000 mii, 500 mii sau 150 mii UI, ambalate într-un pachet de Plasă de contur de 10, 5 ;
 • pudră liofilizată de 100 mii, 1.000 mii, 5000 mii sau 3.000 mii UI в пластиковом корпусе, un ambalaj conține 10 sticle;
 • pudră liofilizată pentru 6000 mii, 9000 mii sau 18 000 mii UI в пластиковой упаковке, вместимостью 1 флакон;
 • Pulbere nazală de 500 mii sau 100 mii UI într-un flacon, pentru care este prevăzut un picurator cu cap.

În curs de pregătire «Laferobion» в гидроприводе, содержащем конфиденциальную информацию, представляющую собой pachetelor cu unul saufiole de 5 мл, очищенную от воды.

Descrierea preparatului

Liofilizatul pulbere sub formă de masă poroasă highroscopică albă este utilizat pentru a injectable solution.

Pulbere-liofilizat sub forma unei mase ușoare omogen, servete la prepararea unei soluții nazale.

Собственный хигроскоп с амбельной формой фиоле-эль-медикаментоз «Лаферобион». Instrucțiunea descrie lichidul obținut după diluare ca o soluție clea, ușor colorată. Forma nazală este utilizată pentru inhalări, injecții și instilații.Soluția de injectare se administrează внутримышечно, подкожно prini intravenos prin picurare.

Compoziția pulberii

Ингредиенты активных лекарственных средств «Лаферобион» в составе рекомбинантного интерферона человека. Эстетидентик ку интерферонул альфа-2b — это синтетизат целлюлозного лейкоцита, который помогает лечить вирусный интерферон-интерферон. Medicamentul prezintă un efect imunomodulator și противовирусный уход, prezintă токсичен, atunci când este ingerat prin organele респираторы.

Valoarea numerică în numele medicamentului indică cantitatea de Subscribe activă din unitatea internaională de masură (UI). Исключительно, препарат «Лаферобион 100000» в составе препарата 10 5 UI рекомбинантного альфа-2b-интерферона человека. Componentele auxiliare sunt clorură de sodiu, декстран, дигидроген фосфат де потасиу, фосфат дизодовый додекагидрат.

супозиторул ректально «Лаферобион 150000», содержащий 150 мкл интерферона, рекомбинантный альфа-2b.Неактивные компоненты включают кислый аскорбиновый, ацетатный токоферол, солидул-гра.

Pulberea nazală conține 100 mii sau 500 mii UI de interferon uman рекомбинантный альфа-2b. Includerea in compoziția clorurii de sodiu, dextranului 70, fosfatului de potasiu disodic, dodecahidratului fosfat disodic permite crearea unui amestec stable.

Cum funcionează medicamentul

Acțiunea medicamentului «Laferobion» в лекарственном средстве, определяющем собственные свойства лейкоцита.El este cel Care manifestă активировать противовирусное, противоопухолевое и имуномодулирующее, но не токсичное в acelai timp.

Ролул интерферонулуй, применяемый в сочетании с множеством других веществ, ассоциирован с биологической химией, вызывающей синтез протеина, ингибирующей пролиферацию, вызывающую метаболизм, активизирующую иммунную систему, вызывающую метаболизм клеточного иммуноглобулина.

Tratamentul complex alfecțiilor

Pe baza medicamentului «Laferobion» Instrucțiunea включает в себя индикаторы использования, împărțite în trei grupe Principale.Primul dintre acestea включает в себя болильный возбудитель вируса инфекции, вызываемый бактериями.

De droguri ajută să facă faă cu virusul herpes, включая генитальный герпес, генитальный герпес, indrilelor ochi, leziuni herpetice pe piele, influenzae cu veruci genitale papilomavirusul uman, veruci vulgantare, veruci vulgantare.

Se folosește când hepatita cronică B, D, C la vârsta adultă și copilărie, ла гепатител острый C și B, encefalita transmisă pe cale marcată meningeal, pentru tratamentul cirozei Plasma hepatice în combinaie cue.

Лекарственное средство «Лаферобион» содержит утилизат pentru tratamentul copiilor cu hepatită cronică, împreună cu D, C, B, simptomele bolii Hodgkin, leucemie, противоопухолевые опухоли, гепатита C, перинатальный гепатит C, перинатальный гепатит C, вызывающий перинатальный вирус.

Медикаментозное лечение, которое является эффективным в старости для взрослых, при острых инфекциях, вирусных респираторных заболеваниях, при осложнениях, возникающих в результате суперинфекции.

Медицина «Лаферобион» поате фи администрат ла копии прематури, ноу-наскуцу у пневмонии, вирусную вирусную инфекцию острой, сепсис, менингит, инфекцию плода, уход, включая симптомный герпес, инфекционный вирусный энтеропатический вирус, вирусный энтеропатический инфекционный вирус , Микоплазма.

Preparatul este femeile adecvate i însărcinate cu Infecii urogenitale asociate cu chlamydia, HPV, уреаплазмозом, Инфекция ЦМВ, vaginita bacteriana, трикомоназа, микоплазмоз, инфекционный генитальный герпес, вирус генитального респираторного вируса, вирус пневмонии пневмонии, вирусный генитальный вирусный вирус, вирусный генитальный вирус , hepatita virală C și B.

Tratament complex în oncologie

Al doilea grup de indicații, включая tratamentul afecțiunilor maligne caracterizate prin piele melanomul si ochi, tumi ale differitelor organe, mamandielor organe sarcom Kaposi i a altor tumi maligne.

Terapia complexă a altor boli

Prepararea «Laferobion» (fiole) pentru copii utilizate in boli cum ar fi diabetul zaharat de insulină, астма, гломерулонефрит, пиелонефрит, дисбиоз кишечника, кишечник, хроническая острая желудка severitate диферит, дифтерия локализат.

Este posibil să se utilizeze în terapia complexă cu artrită reumatoidă juvenilă, scleroză multiplă, простатит разнообразного происхождения, осложненные пулентные двойные операции.

Utilizarea soluției nazale


nainte de a utiliza medicamentul, trebuie să pregătiți o soluție de pulbere «Laferobion». Cum se diluează liofilizatul — Instrucțiuni prompte.

Eficacitatea terapiei inerferonom va fi ridicată la etapa inițială a bolii, cu apariția primelor simptome. Инфекция вирусная, острая респираторная инфекция, вирусная инфекция, вирусная инфекция, бактериальная инфекция, возбудитель инфекции, инъекция, назальная инъекция, инстилляция раствора «Лаферобион».

La instilarea medicamentului, se Recomandă utilizarea a câte 5 picături în fiecare nară, ceea ce corespunde la 0,25 мл в растворе, может активировать 50 минут 100 мл UI интерферона.Această procedure se efectuează la o frecvență de 1-2 ore de aproximativ 6 ori pe zi timp de 3 zile.

Pentru inhalarea prin cavitatea orală sau pasajele nazale, se utilizează un inhalator cu ultrasunete. Простое средство, содержащее лекарственное средство, содержащее лекарственное средство, содержит дезинфицирующее средство в 5 мл без стерилизации. Această procedure se efectuează de două ori pe zi.

Sugarii sub vârsta de 1 lună sunt tratați cu turunele nazale umezite cu preparat diluat «Laferobion», уход за загаром впрыскивает лор, в течение 15 минут.Atunci când bebelușii sunt instilați, utilizați o doză de 50 mii UI, soluția este administrată cu 3 picături в fiecare nară de 4-6 ori pe zi. Durata tratamentului este de 3-5 zile.

Ca o măsură превентивная защита от заражения вирусом респираторных заболеваний в острой форме в течение длительного периода времени, доза этого заболевания в общем фольклоре, 50 человек, 100 шт. 25 мл, de două ori pe zi, cu o differență на 6 рудах.

Cum se reproce pulberea nazală

Toată perioada nesigură trebuie să fie instilată sau injectată soluția medicamentului «Laferobion» (în fiole).Cum se diluează pulberea pentru a product o soluție cu o activitate de 50 mii sau 100 mii UI, descrisă в инструкции. Luați conținutul unei sticle i dizolvați-o în 1-2 мл из apă purificată și sterilă, în timp ce sticla trebuie să fie bine agitată.

Utilizarea soluției injectabile

Soluția de injectare este destinată aplicării intravezicale, subcutanate, intradermice, intraperitoneale, intravezicale лекарственное средство «Laferobion» (în fiole). Cum să crească liofilizatul corect și ce boli să utilizați, puteți afla din Instrucțiuni.De obicei, pulberea într-o singură sticlă este diluată cu 1 ml de apă de injectare.

Schema de tratament pentru forma acută de hepatită B: 1000 UI de două ori pe zi in primele 5 zile, apoi aceeași o data pe zi pentru următoarele 5 zile. Dacă terapia este insuficientă, 1000 000 UI непрерывно вводится в действие 4 ori în două săptămâni. Stn stadiile inițiale ale stadiului icteric, efectul medicamentului este cel mai palpabil decât în ​​cazul utilizării ulterioare.

Schema de tratament pentru forma cronică de hepatită B: in faza activă de 3000-6000 mii UI de trei ori in 7 zile, cursul durează aproximativ 24 de săptămâni.La 12 săptămâni, titrul HbeAg esteterminat, dacă medicamentul este inadecvat, medicamentul este anulat.

Schema de tratament pentru forma cronică de hepatită C: 3000 meU de trei ori pe 7 zile, durata tratamentului este de aproximativ 24 de săptămâni. După 4 săptămâni, так что определено coninutul de ALT, cu nivelul său ridicat, доза нахождения 6000 миль UI. La 12 săptămâni, evaluați efectul medicamentului și, în absența unei dinamici pozitive, tratamentul este anulat.

Схема de tratament pentru encefalita transmisă de căpușe: 1000–3000 мии UI де дуа ori pe zi timp де 10 зиле, апои 1000–3000 мии UI cu aceeași perioditate pentru următoarele 10 zile.

Схема лечения онкологических заболеваний: luarea dozelor maxime pentru o Lungă perioadă de timp. Leucemie mieloidă cronică minus-9000 UI для восстановления, после 9000 UI для трея ориентировать в 7 zile.

Лимфоцитарный лейкоз минус 3000 000 акад. Рин. В течение 7 дней.

Carcinom cu celule renale minus — 18 000 млн UI дерей ори в 7 зиле.

Utilizarea medicamentului pentru perfuzie

Pentru Introductionrea perfuziei se folosește medicamentul «Лаферобион».Cum se diluează i se aplică picurare, puteți afla în Instrucțiuni.

nainte de perfuzia soluției cu interferon, soluția izotonică de clorură de sodiu timp de 30 minutes este picurată cu 0,9%, viteza de administrare fiind de 200 мл.

Для приготовления раствора перфузии «Лаферобион» применяется дизолвария дозей дорита в 1 мл воды для инъекций. După ce soluția primară este amestecată cu 50 ml soluție izotonică de clorură de sodiu 0,9%. Preparatul lichid finit este picurat intravenos timp de 30 минут i apoi din nou 10 min soluie izotonică de clorură de sodiu 0,9% la o viteză de 200 ml pe oră.

Folosind lumânări pentru a trata copiii

Copiii prematur i nou-născuți pot fi tratați cu supozitoare rectale «Laferobion» la o doză de 150 mii UI. În această zi, puneți o lumânare de două ori cu o frecvență de 12 ore, cursul terapiei de 5 zile.

Pentru pneumonie bacteriană, bebelușilor li se administrează 1 lumânare fiecare cu o doză de 15 000 UI de trei pe zi. Де ла 4 луны, доза поате фи crescută ла 500 мии UI де дуа ори пе зи пентру или сингурэ буката, де ла 6 луни де дуэ ори пе зи, найди администрируй 2 луны.

Efecte secundare

Consecințele nedorite de a lua medicamentul «Laferobion» (în fiole) liste de Instrucțiuni despre sistemele corpului. Cei mai sensibili la efectele luării sistemului medicamentos: circația sângelui, сердечно-сосудистая, эндокринная, пищеварительная, мышечно-скелетная, нервная и сексуальная.

Starea generală a corpului seamănă cu gripa, manifestată prin durere în mușchi și articulații, tăierea în ochi, cefalee, astenie, frisoane.

Când nu se poate aplica

Medicamentul «Laferobion 100000» in fiole nu este Recomandat pentru utilizare cu:

 • алергия альфа-интерферона și alte component;
 • hepatită autoimună;
 • boală hepatică декомпенсатное;
 • клиренс-ul креатинин менее 50 мл в минуту;
 • гемоглобина scăzută.

costul

Mulți oameni prescriptionu medicamentul «Лаферобион» (фиоле). Prețul unui pachet cu 10 flacoane la o doză de 100 mii UI de pulbere nazală va fi de aproximativ 96 de ruble. Tratamentul va costa mai mult cu injecții. Pentru o fiolă de 1000 mii UI va trebui să plătească aproximativ 320 de ruble. Desigur, un alt preț va fi interesant pentru mamele tinere: «Laferobion» pentru copii in lumânări cu o doză от 150 миллионов UI, 5 bucăți pe pachet, стоимость приблизительно 530 рублей.

Distribuiți pe rețelele sociale:

înrudit

upute. «Лаферобион» у ампулама као пасмина?

Za poticanje imunološkog sustava stvaraju se lijekovina temelju interferona, koji ima imunomodulatorni, antivirusni и antitumorski učinak. Ulazak u tijelo, aktivna tvar se kombinira sa staničnim recorima i uzrokuje ciljane intracelularne reakcije.

Развитие од странным твртке «Биофарма» (Украина) лиек «Лаферобион» за день и одрасле может быть поболйшати имунитет, носки себе с вирусным и бактериальным инфекционным заболеванием, борити себе против злокачественных новообразований.

Svi oblici doziranja

Lijek je dostupan u Obliku:

 • rektalni supozitoriji od 3000 tisuća, 1000 tisuća, 500 tisuća or 150 tisuća IU, pakirani u odomada;
 • liofilizirani prah od 100 tisuća, 1000 tisuća, 5000 tisuća или 3000 tisuća IU u Plastičnim bocama, u jednom pakiranju sadrži 10 boca;
 • лиофилизирани прашак од 6000 тисуча, 9000 тисуча или 18 000 тисуча МЕ у пластичним бокама, у jednom pakiranju sadrži 1 bocu;
 • nosni prašak od 500 tisuća or 100 tisuća IU u boci za koju je osiguran kapaljka za dropljenje.
За приправак «Лаферобион» у ампулы, вверху садовая информация о присутствия у пакованджима ампула в 1 или 5 мл прочищена вода за разрыхление.

Описание приправка

Liofilizirani prašak у облику bijele, highroskopne porozne mase koristi se za pripremu otopine za injekciju.

Лиофилизирани прах у облику гомогенной свежей мази, употребляемой за приправу назальне отопине.

Оба свойства имаю высокоскопна свойства.ампула облика лиека «Лаферобион». Priručnik opisuje tekućinu dobivenu nakon razrjeđivanja kao bistre, malo obojene otopine.Назальный облик се користи за инхалацию, инъекцию и убийство. Injekcijska otopina ubrizgava se intramuskularno, subkutano и intravenozno kap po kap.

Приправак у праху

Активный препарат лиека «Лаферобион» у ЗагребуАмпула под действием рекомбинантных человеческих интерферонов. К тому же идентично альфа-2b интерферону и синтетизирану является лейкоцитным критическим вирусом интерфероногенного вируса Кодзима Джелуже. Показать имуномодуляторы и антивирусные средства, koji nije toksičan kada se unese u респираторные органы.

Указ на дигиталну вриедность у називу лиекао количини активног састойка у международной единственной меры (МЕ). Na primjer, lijek «Laferobion 100000» u ampulama za pripremu otopine za ubrizgavanje sadrži 10 5 МЕ рекомбинантны человеческого интерферона альфа-2b. Pomoćne komponente su natrijev klorid, dekstran, kalijev dihidrofosfat, dinatrijev fosfat dodekahidrat.

Као ди ректальных свиданий «Лаферобион 150000» садржи 150 тисуча МЕ рекомбинантного человеческого интерферона альфа-2b.Неактивне компоненту включают аскорбинскую киселину, токоферол ацетат, мачту, круту твар.

Nosni prašak sadrži 100 tisuća or 500 tisuća IU rekombinantni humani alfa-2b interferon. Uključivanje natrijevog klorida, dekstrana 70, kalij dihidrofosfata, dinatrij fosfat dodekahidrata omogućuje vam stvaranje стабильное smjese.

Kako to lijek

Djelovanje lijeka «Laferobion» u ampulamauputa određuje svojstva prirodnog leukocitnog interferona. On je taj koji pokazuje protuupalnu, antitumorsku i imunomodulativnu aktivnost i istodobno nije toksičan.

Uloga interferona u liječenju mnogih bolestipovezano s lansiranjem brojnih biokemijskih reakcija koje dovode do sinteze proteina, supresije proliferacije tkiva, imunomodulacijske liječenju mnogih jajsihih jaaaaaaaaaaaa.

Iscrpno liječenje Инфекция

Za lijekove Uputstvo «Laferobion» uključuje upute za uporabu, podijeljene u tri glavne skupine. Prvi od njih su bolesti uzrokovane virusnim or bakterijskimfekcijama.

Lijek vam omogućuje da se nosite s herpes virusom, uključujući štetne agense genitalnog herpes, herpesne lezije oka, šindre, herpes čireve na koži, инфекция человека, папилома вируса, вируса браактоавита с гениталийским вирусом.

Користи, что у хронического гепатита B, D, Cu odrasloj dobi i djetinjstvu, kod akutnog hepatitisa C i B, krpeljnog encefalitis meningealnog oblika, za lijeptje ciroze jeti u kizombinación.

Лийек «Лаферобион» корити, что за лицевую кожу, заедно с хроническим гепатитом D, C, B, знаком Ходжкина болезни, лейкемии, солидных опухолей, сакутробным инфекционным гепатитом, инфекционным гепатитом, инфекционным гепатитом.

Lijek je učinkovit u odrasloj dobi s influencom i akutnim респираторным вирусным инфекцией с komplikacijama kao što je superinfekcija.

Lijek «Laferobion» može se dati novorođenčadi.i prerane bebe s upalom pluća, akutne respratorne virusnefekcije, sepsa, менингит, внутриматочная инфекция, koja uključuje manifestacije, uključuje manifestacije kaaaaaaa.

Lijek JE pogodan ZA trudnice surogenitalna infekcija povezana с klamidijom, infekcija humanom papilomavirusom, ureaplazmoza, CGV, cemV, cemV, cEMV, cefitis, cefitis, cefitis, энцефалит

Sveobuhvatno liječenje на onkologiji

Skupina indikacija Друга uključuje terapiju.злокачественное новообразование характерно меланомом кожи и очию, опухолью различных органов (у яйничима, бубрезима, мокрого мехуру, млиечним жлиездама), миелом, малигнимым злокачественным опухолью и другим.

Kombinirana terapija других болезней

Lijek «Laferobion» (ampule) za djecukoji se koriste u takvim bolestima: inzulin-ovisni dijabetes melitus, астма, гломерулонефрит, заболевание кишечника, заболевание кишечника паротит, различайте тезин, локализирующую дифтерию.

Можете ли вы пройти лечение у пациентов с ревматоидным артритом, множественным склерозом, различными заболеваниями предстательной железы, гнойными комплексами после операции.

Употребление носа отопине ​​

Prije uporabe lijeka potrebno je pripremiti otopinu Laferobion praha. Како узгаяти лиофилизать — читать вверхуте.

Учреждение инерферонской терапии биты высоты.почтовые ступеньки болести с появом првих знаков. Актуальные респираторные вирусы, возбудители, вирусно-бактериальные инфекции, третьи инфекции, убризгаванем или убризгаванем назальных пролаз са отопином Лаутеробион.

Када с препоруча убризгаванье лиекакористите 5 капи у свакой носчицы, это одговара 0,25 мл отопине ​​есть активность износи от 50 до 100 тисуча МЕ интерферона. Овай поступак себе проводи у траджаню од 1-2 сата око 6 пута дневно тиеком 3 дана.

За udisanje kroz usta or nosnačini korištenja ultrazvučnog inhalatora. У ню се улие отопина добивена од садржая три босе, за кою се прашак приправка отопи у 5 мл кухни или стерильное воде. Овай поступак се проводи два пути дневно.

Liječenje dojenčadi do 1 mjeseca provodi se nazalnim.Turunas, natopljen razrijeđenim lijekom «Laferobion», ubrizgavaju se zauzvrat, u svakoj nosnici 15 minuta. Када се ubrizgavanje у takvim bebama koristi doza od 50 tisuća IU, otopina se ubrizgava s 3 kapi u svaku nosnicu 4-6 puta dnevno. Trajanje liječenja je 3-5 dana.

За превентивную дозу, да так не болитеакутне респираторное вирусное инфекционное заболевание или эпидемию комуникации на болевом особом, обычно в дозе от 50 до 100 тисучей МЕ по 1 мл, 5 лет назад за 1 мл, 5 лет назад od 6 sati.

Какое расстояние до носни прашак

Чьело несложное раздоблье требуется покопати илиубризгайте отопину лиека «Лаферобион» (у ампулама). Kako se razrijedi prašak kako bi se dobila otopina s aktivnošću od 50 tisuća or 100 tisuća IU opisana je u uputama. Удалите садржай jedne boce и выберите у 1-2 мл прочищена и стерильной воды, dok bočica treba dobro potresati.

Upotreba otopine za injekcije

Injekcijska otopina je dizajnirana zaintramuskularno, subkutano, intradermalno, intraperitonealno, intravezičnu upotrebu lijeka «Laferobion» (u ampulama).Како узгаяти правильно лиофилизацию и за койе болести користити, можете научити из упута…………………………………………………………………………………………………….. ». Obično se prašak u jednoj bocu razrijedi s 1 ml vode za ubrizgavanje.

Režim liječenja akutnog hepatitisa B: 1000 tisuća IU два пути dnevno tijekom prvih 5 dana, a zatim jedanput dnevno za idućih 5 dana. U slučaju insuficijencije terapije, 1000 tisuća IU i dalje se primjenjuju 4 puta u dva tjedna. U početnim fazama icterijskog stadija, učinak lijeka je izraženiji nego kod kasnijih primjena.

Režim liječenja za kronični hepatitis B: u aktivnoj fazi od 3000-6000 tisuća IU tri puta u sedam dana, tečaj traje oko 24 tjedna.U 12 tjedana odrediti titar HbeAg, s nedovoljnom učinkovitošću lijeka je otkazan.

Režim liječenja za kronični hepatitis C: 3000 tisuća IU tri puta u 7 dana, trajanje terapije je oko 24 tjedna. Nakon 4 tjedna, odredite sadržaj AlAT, s visokom razinom doze korštenjem 6000 tisuća IU. U 12 tjedana se procjenjuje učinak lijeka, a u odsutnosti pozitivne dinamike liječenje se poništava.

Liječenje za encefalitis krpelj: 1000 до 3000 tisuća IU два пути dnevno tijekom 10 dana, zatim 1000-3000 tisuća IU s istom frekvencijom tijekom narednih 10 dana.

Liječenje raka bolesti: uzimanje maksimalnih doza za dugo time. Kronična mijeloidna leukemija — 9.000 tisuća IU dnevno prije remisije, zatim 9.000 tisuća IU tri puta u 7 dana.

Limfocitna leukemija — 3.000 tisuća IU dnevno prije remisije, a zatim tri puta u 7 dana.

Karcinom bubrežnih stanica — 18.000 tisuća IU tri puta u sedam dana.

Употребление лиека за инфузию

За инфузию користите лиек «Лаферобион». Как поставить и нанести капанье може се начи у uputama.

Prije infuzije otopine s interferonom isotonična otopina natrijevog klorida 0,9% kaplje se 30 minuta, brzina njegovog uvoenja je 200 ml po satu.

Примите предложение от инфузии «Лаферобион», чтобы получить желаемую дозу у 1 мл воды за убризгаванье. Nakon što se primarna otopina pomiješa s 50 ml izotonične otopine natrijevog klorida 0,9%. Završeni tekući pripravak se aplicira intravenozno tijekom 30 minuta, a zatim se izotonična otopina natrijevog klorida 0,9% nastavlja da ponovo kapati 10 minuta brzinom od 200 ml po satu.

Короткое описание за лицевой стороной

Преждевременная беременность и новогодняя беременность с Лаферобионом ректальным супозиторием у дозы от 150 единиц МЕ. Na dan, 1 svijeća se stavlja dva puta u intervalima od 12 sati, tijek terapije je 5 dana.

S бактерийским упалом плуса у дойенчадикористите 1 дозу свиджеца от 15 тисуча ме три пути дневно. Od 4 mjeseca, doza se može povećati na 500 tisuća IU dva puta dnevno, 1 kom, od 6 mjeseci, dvije svijeće se daju two puta dnevno.

Nuspojave

Nuspojave od uzimanja lijekaUpute za «Laferobion» (u ampulama) navode tjelesne sustave. Najviše osjetljiv na učinke sustava lijekova: cirkulaciju krvi, kardiovaskularni, endokrini, probavni, mišićno-koštani, nervozni i seksualni.

Opće stanje tijela nalikuje gripi, koja se očituje boli u mišićima i zglobovima, rezanje u očima, glavobolja, astenija, zimice.

Када себе не призыв

Медицина «Лаферобион 100000» у ампулы за ампулу не препоручает узкое имя uz:

 • аллергия на альфа-интерферон и другие компоненты;
 • аутоимунийный гепатит;
 • dekompenzirana bolest jetre;
 • otpuštanje kreatinina ispod 50 ml u minuti;
 • низак гемоглобин.

cijena

Mnogi ljudi su propisani lijek «Laferobion» (ампула). Cijena jednog pakiranja s 10 boca u dozi od 100 tisuća IU nazalnog praha bit će oko 96 rubalja. Skuplji tretman s injekcijama. Za jednu ampulu od 1000 tisuća IU će morati platiti oko 320 rubalja. Наравно, младший майке заинтересован су за йош йедну циену: «Лаферобион» за джеку у свиджеца с дозой от 150 тисуча МЕ, 5 комада у пакета, кошта око 530 рубля.

инструкция. «Лаферобион» в ампулах как порода?

Для стимуляции иммунной системы на основе интерферона, обладающего иммуномодулирующим, противовирусным и противоопухолевым действием.Проникая в организм, действующее вещество соединяется с рецепторами клеток и вызывает целенаправленные внутриклеточные реакции.

Разработанный компанией «Биофарма» (Украина) препарат «Лаферобион» для детей и взрослых позволяет повысить иммунитет, справиться с вирусными и бактериальными инфекциями, бороться со злокачественными новообразованиями.

Все лекарственные формы

Выпускается:

 • суппозитории ректальные на 3000 тысяч, 1000 тысяч, 500 тысяч или 150 тысяч МЕ, фасованные в контурную сетчатую упаковку по 10, 5 или 3 штуки;
 • порошок лиофилизированный по 100 тысяч, 1000 тысяч, 5000 тысяч или 3000 тысяч МЕ в пластиковых флаконах, в одной упаковке 10 флаконов;
 • порошок лиофилизированный на 6000 тыс., 9000 тыс. Или 18 000 тыс. МЕ в пластиковых флаконах, одна упаковка содержит 1 флакон;
 • Порошок назальный по 500 тыс. Или 100 тыс. МЕ во флаконе, для которого предусмотрен колпачок-капельница.
На препарат «Лаферобион» в ампулах инструкция содержит информацию о наличии в ампульных упаковках с 1 или 5 мл воды очищенной для разведения.

Описание препарата

Порошок-лиофилизат в виде белой гигроскопичной пористой массы, используется для приготовления раствора для инъекций.

Порошок-лиофилизат в виде однородной легкой массы, служит для приготовления раствора для носа.

Гигроскопическими свойствами обладают двухампульные формы препарата «Лаферобион».В инструкции полученная после разведения жидкость описывается как прозрачный слегка окрашенный раствор. Носовая форма используется для ингаляций, инъекций и инстилляций. Раствор для инъекций вводят внутримышечно, подкожно и внутривенно по каплям.

Порошковый состав

Действующее вещество препарата «Лаферобион» в ампулах по инструкции относится к рекомбинантному интерферону человека. Он идентичен альфа-2b-интерферону и синтезируется лейкоцитарными клетками крови, на которые действует вирус интерферон-интерферон.Медикамент проявляет иммуномодулирующее и противовирусное действие, не проявляя токсичности при попадании через органы дыхания.

Числовое значение в названии лекарства указывает на количество действующего вещества в международной единице измерения (МЕ). Например, препарат «Лаферобион 100000» в ампулах для приготовления инъекции содержит 10 5 МЕ рекомбинантного альфа-2b-интерферона человека. Вспомогательные компоненты: хлорид натрия, декстран, дигидрофосфат калия, додекагидрат динатрийфосфата.

В составе ректальных суппозиториев «Лаферобион 150000» содержится 150 тыс. МЕ рекомбинантного человеческого альфа-2b интерферона. Неактивные компоненты включают аскорбиновую кислоту, токоферола ацетат, твердый жир.

Порошок назальный содержит 100 тысяч или 500 тысяч. МЕ человеческого рекомбинантного альфа-2b-интерферона. Включение в состав хлорида натрия, декстрана 70, дигидрофосфата калия, додекагидрата динатрийфосфата позволяет создать стабильную смесь.

Как действует лекарство

Действие препарата «Лаферобион» в ампулах по инструкции обуславливает свойства природного лейкоцитарного интерферона.Именно он проявляет противовирусную, противоопухолевую и иммуномодулирующую активность и при этом не токсичен.

Роль интерферона в лечении многих заболеваний связана с запуском ряда биохимических реакций, ведущих к синтезу белка, подавлению пролиферации тканей, иммуномодулирующей активности фагоцитарных, макрофагоцитарных и лимфоцитарных клеток, подавлению размножения вирусных и других измененных клеток. клетки.

Комплексное лечение инфекций

По препарату «Лаферобион» инструкция включает показания к применению, разделенные на три основные группы.К первым из них относятся заболевания, вызванные вирусными или бактериальными инфекциями.

Препарат позволяет справиться с вирусом герпеса, в том числе возбудителями генитального герпеса, герпетическим поражением глаз, опоясывающим лишаем, герпетической сыпью на коже, папилломавирусной инфекцией при кондиломах, вульгарными бородавками, кератоакантомой.

Применяется при хроническом гепатите B, D, C в зрелом и детском возрасте, при остром гепатите C и B, клещевом энцефалите менингеальной формы, при циррозе печени в сочетании с гемосорбцией и плазмаферезом.

Медикамент «Лаферобион» применяется для лечения детей с хроническим гепатитом D, C, B, признаками лимфогранулематоза, лейкозом, солидными опухолями, при остром гепатите C, при перинатальном гепатите C или B, при серозном менингите, вызванном энтеровирусом.

Препарат эффективен во взрослом состоянии при гриппе и ОРВИ, с осложнениями в виде суперинфекции.

Лекарство «Лаферобион» можно назначать новорожденным и недоношенным детям с пневмонией, ОРВИ, сепсисом, менингитом, внутриутробной инфекцией, к которым относятся проявления герпеса, висцерального кандидоза, хламидиоза, ЦМВ и энтеровирусной инфекции, уреаплазмоз, микоплазмоз.

Препарат подходит для беременных с генитальной инфекцией, связанной с хламидиозом, папилломавирусной инфекцией, уреаплазмозом, ЦМВ-инфекцией, бактериальным вагинозом, трихомониазом, микоплазмозом, генитальным герпесом, вагинальным кандидозом, гарднереллезом, бронхопневмонией, хроническими заболеваниями легких, пиелонефритом. С и Б.

Комплексное лечение в онкологии

Ко второй группе показаний относится терапия злокачественных новообразований, характеризующихся меланомой кожи и глаз, опухолями различных органов (в яичниках, почках, мочевом пузыре, молочных железах), миеломе, саркоме Капоши. и другие злокачественные опухоли.

Комплексная терапия других заболеваний

Препарат «Лаферобион» (ампулы) для детей применяют при таких заболеваниях, как: инсулинозависимый сахарный диабет, астма, гломерулонефрит, пиелонефрит, дисбактериоз кишечника, хронический гастрит, дуоденит, хроническое воспаление в большой степени. кишечник, эпидемический паротит различной степени тяжести, локализованная дифтерия.

Возможно применение в комплексной терапии ювенильного ревматоидного артрита, рассеянного склероза, простатита различной этиологии, гнойных осложнений после операций.

Применение раствора назального

Перед применением препарата необходимо приготовить раствор порошка «Лаферобион». Как развести лиофилизат — подсказка.

Эффективность инферононотерапии будет высокой уже на начальной стадии заболевания при появлении первых признаков. Острые респираторно-вирусные заболевания, в том числе грипп, вирусно-бактериальные инфекции, лечат ингаляциями, инъекциями или закапыванием носовых ходов раствором «Лаферобион».

При закапывании препарата рекомендуется вводить по 5 капель в каждую ноздрю, что соответствует 0,25 мл раствора, активность которого составляет от 50 до 100 тыс. МЕ интерферона. Эта процедура проводится с периодичностью 1-2 часа примерно 6 раз в день в течение 3 дней.

Для ингаляции через ротовую или носовую полость использовать ультразвуковой ингалятор. В нее заливают раствор, приготовленный из содержимого трех флаконов, для чего порошок препарата растворяют в 5 мл кипяченой или стерильной воды.Эта процедура проводится дважды в день.

Младенцам до 1 месяца назначают назальтурунды, смоченные разбавленным препаратом «Лаферобион», вводят по очереди в каждую ноздрю на 15 минут. При закапывании таким малышам используют дозировку от 50 тысяч МЕ, раствор вводят по 3 капли в каждую ноздрю 4-6 раз в сутки. Продолжительность лечения 3-5 дней.

В профилактических целях, чтобы не заболеть острой респираторной вирусной инфекцией в условиях эпидемии или общения с больным человеком, обычно используют дозировку от 50 до 100 тысяч МЕ на 1 мл, 5 капель препарата, что соответствует 0.25 мл два раза в день с разницей в 6 часов.

Как разводить назальный порошок

Весь небезопасный период следует закапывать или вводить раствор препарата «Лаферобион» (в ампулах). Как развести порошок, чтобы получить раствор активностью 50 тысяч или 100 тысяч МЕ, описано в инструкции. Взять содержимое одного флакона и растворить в 1-2 мл очищенной стерильной воды, при этом флакон следует хорошо встряхнуть.

Применение раствора для инъекций

Раствор для инъекций предназначен для внутримышечного, подкожного, внутрикожного, внутрибрюшинного, внутрипузырного введения препарата «Лаферобион» (в ампулах).Как правильно вырастить лиофилизат и при каких заболеваниях использовать, можно узнать из инструкции. Обычно порошок в одном флаконе разводится 1 мл инъекционной воды.

Схема лечения острых форм гепатита В: по 1000 тыс. МЕ 2 раза в сутки в течение первых 5 дней, затем так же 1 раз в сутки в течение следующих 5 дней. При недостаточности терапии продолжают вводить 1000000 МЕ 4 раза в две недели. На начальных стадиях желтушной стадии действие препарата наиболее ощутимо, чем при более позднем применении.

Схема лечения хронической формы гепатита В: в активной фазе 3000-6000 тыс. МЕ трижды в 7 дней, курс длится около 24 недель. На 12 неделе определяется титр HbeAg, при недостаточности препарата препарат отменяют.

Схема лечения хронической формы гепатита С: по 3000 тыс. МЕ 3 раза в 7 дней, продолжительность терапии около 24 недель. Через 4 недели определяется содержание АЛТ, при его высоком уровне доза составляет 6000 тысяч МЕ.На 12 неделе оценивают действие препарата, и при отсутствии положительной динамики лечение отменяют.

Схема лечения клещевого энцефалита: 1000–3000 тыс. МЕ 2 раза в день в течение 10 дней, затем 1000–3000 тыс. МЕ с такой же периодичностью в течение следующих 10 дней.

Схема лечения онкологических заболеваний: прием максимальных доз в течение длительного времени. Хронический миелолейкоз — по 9000 МЕ в сутки до ремиссии, затем по 9000 МЕ трижды в 7 дней.

Лимфолейкоз — по 3000 тыс. МЕ в сутки до проявления ремиссии, затем так же трижды через 7 дней.

Почечно-клеточный рак — 18000 МЕ трижды в 7 дней.

Применение препарата для инфузий

Для инфузионного введения используется препарат «Лаферобион». Как развести и нанести капельницу, вы можете узнать в инструкции.

Перед инфузией раствора с интерфероном за 30 минут капают изотонический раствор натрия хлорида 0,9%, скорость его введения 200 мл в час.

Инфузионный раствор «Лаферобион» готовят растворением желаемой дозы в 1 мл инъекционной воды.После первичный раствор смешивают с 50 мл изотонического раствора натрия хлорида 0,9%. Готовый жидкий препарат капают внутривенно через 30 минут и снова через 10 минут изотонический раствор натрия хлорида 0,9% из расчета 200 мл в час.

Использование свечей для лечения детей

Детей недоношенных и новорожденных можно лечить ректальными суппозиториями «Лаферобион» в дозе 150 тыс. МЕ. В день ставят по 1 свече дважды с периодичностью 12 часов, курс терапии 5 дней.

При бактериальной пневмонии у грудных детей применяют по 1 свече в дозе 15 тыс. МЕ 3 раза в сутки. С 4 месяцев дозировку можно увеличить до 500 тысяч МЕ дважды в день по 1 штуке, с 6 месяцев дважды в день вводят 2 свечи.

Побочные эффекты

Нежелательные эффекты от приема препарата «Лаферобион» (в ампулах) по перечням систем организма. Наиболее подвержены влиянию системы приема лекарства: кровообращение, сердечно-сосудистая, эндокринная, пищеварительная, опорно-двигательная, нервная и сексуальная.

Общее состояние организма напоминает грипп, проявляется болями в мышцах и суставах, рези в глазах, головной болью, астенией, ознобом.

Когда нельзя применять

Препарат «Лаферобион 100000» в ампулах не рекомендуется применять при:

 • аллергии на альфа-интерферон и другие компоненты;
 • аутоиммунный гепатит;
 • декомпенсированная болезнь печени;
 • клиренс креатинина ниже 50 мл в минуту;
 • низкий гемоглобин.

Стоимость

Многие назначают препарат «Лаферобион» (ампулы). Цена одной упаковки с 10 флаконами при дозировке 100 тысяч МЕ назального порошка составит около 96 рублей. Лечение инъекциями обойдется дороже. За одну ампулу на 1000 тыс. МЕ придется заплатить около 320 руб. Конечно, молодым мамам будет интересна другая цена: «Лаферобион» детский в свечах дозой 150 тыс. МЕ по 5 штук в упаковке, стоит около 530 руб.

p>

отзывов на сайте

ما هو الغرض من المخدرات «Laferobion» (شموع)؟ سيتم عرض التعليمات والبيانات الخاصة باستخدام هذه الأداة أدناه.أيضا, سوف نخبرك عن تركيبة التحاميل, سواء كانت لها ردود فعل جانبية وموانع, سواء كان من الممكن استخدام دواء لعلاج الأطفال الصغار, وما إلى ذلك.

توين وتعبئة المستحضر

الذي يسبب ارتفاع العلاجيةفعالية عقار «Laferobion»؟ الشموع تحتوي على مادة عالة مثل الإنترفيرون البشري. أيضا في تكوين التحاميل هي مكونات إضافية في شكل فيتامين هاء وجيم ، سيتات توكوفيرول والدهلون اية.

يمكنك راء الدواء ي علبة من الورق المقوى ، بداخله تحتوي على 3 и 5 موع موضوعة في عاتيبات تيلبية اتيبات اتيبات اتيبية.

الدوائية العمل

ما هو Laferobion؟ الشموع لها نشاط عالي مضاد للفيروس ولها تأثير مناعي. يتم استخدامها في علاج الأمراض المختلفة.

الفعالية العلاجية العالية لهذايتم رح الدواء من خلال تكوينه الفريد. العنصر النشط من التحاميل له تأثير مضاد للأورام ومضاد للفيروسات. المؤتلف الإنترفيرون البشري ليس له تأثير سام على الجسم.

بعد إدخال التحميلة المستقيمية, يتم تشغيل عدد من التفاعلات: يتم توليف البروتينات, وإلغاء الانتشار, وكذلك تكرار الفيروس, وزيادة الحصانة, وهكذا.

الدوائية

ما هي مدة استيعاب الدواء «Laferobion» (موع)؟ تقول التعليمات نه بعد عطاء المستقيم يتم ملاحظة الحد الأقصى من تركيز المواد الفعالة يس الدم اعد 5-10. عمر النصف من الدواء هو 2-3 ساعات.

Последние

Места для путешествий «Лаферобион» تستخدم الشموع ي العلاج المركب للعديد من الإصابات التي تحدث:

 • يروس الورم الحليمي البشري ؛
 • يروس التهاب الكبد B (يمكن استخدامه لأشكال معتدلة وشديدة) ؛
 • يروس الهربس (بيروس الذربس (بما في ذلك الآفات العقبولية للعيون المخاطية ، الهربس التناسلي الهربس التناسلي الاربس التناسلي الاربس التناسلي ، الانارات اسلي الانارات اسلي الانارات اسلي الانارات للي الانارات ليلة الانرارات لليلة
 • العدوى المختلطة ، البكتيرية و الفيروسية ، بما في ذلك الرضع حتى ر واحد.

ي أي حالات رى تستخدم التحاميل «Лаферобион»؟ ترع الموع ي العلاج المعقد لأمراض الأورام والتصلب المتعدد:

 • سرطان ي العلاج المعقد لأمراض الأورام والتصلب المتعدد:

  • سرطان ي العلا المعقد لمراض المتعدد
  • ورام مختلفة التوطين ، بما في ذلك سرطان المبيض والمثانة والثدي والكلى.
  • مع ساركوما كابوزي.
  • مع المايلوما.
  • مع الأورام الخبيثة الأخرى.

  Место для перевозки

  Место для перевозки «Лаферобион 100000» توضح التعليمات المرفقة بالمنتج الطبي أنه لا ينصح باستخدامها في الحالات التالية:

  • عند عدم تحمل العنصر النشط (مضاد للفيروسات), وكذلك مكونات أخرى من المخدرات;
  • ي وجود أمراض حادة في الكبد والكليتين.
  • ي وجود مرض شديد القلب والأوعية الدموية.
  • ااد الجرثومي النخاعي من تكون الدم ؛
  • في أمراض الغدة الدرقية.
  • مع مراض الصرع وغيرها من الأمراض في الجهاز العصبي المركزي.

  وتجدر الإشارة يضا إلى أنهي بطلان التحاميل للاستخدام أثناء الحمل الجنيني وأثناء الرضاعة. ا الحظر يرجع لى عدم وجود الدراسات السريرية اللازمة.

  الجرعة والإعطاء

  «Лаферобион» — التحاميل الشرجية ، والتييمكن تخصيصها لكل من البالغين والأطفارلالال.اعدة ، ن مسار العلاج معل ا العلاج هو حوالي 10 يام. هذا الوقت يكفي لضمان تنشيط نظام المناعة البشري ، وبدأ الجسم نفسه ي محاربة العودى.

  ومع لك تجدر الإشارة لى نيوصف ا الدواء ليس فقط عامل مناعي ، ولكن أيضا دوية مضاداالولاولة يا دوية مضادوا ليس. لذلك ، يجب ن تحدد الجرعة فقط من قبل الطبيب ، بعد الفحص الطبي (اعتمادا على نوع وشدة المرض المودودة).

  مع الأمراض السابقة للسرطان من عنق الرحم, عدوى فيروس الورم الحليمي, العدوى المختلطة, الفيروسية والبكتيرية, وكذلك التهابات المبيضات التناسلية, التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي, يصف الكبار 1 وصفة طبية (1.5 مليون وحدة دولية) مرتين في اليوم. يوصى بإضافة التحاميل كل 12 ساعة.

  الجرعة للأطفال

  من الممكن استخدامها فيما يتعلق بالطفلدواء «Лаферобион»؟ يتم وصف الشموع للأطفال فقط كجزء من العلاج المعقد. يتم دخال الطفل تحميلة واحدة (150 وحدة دولية) ل 12 ساعة. مدة هذا العلاج هو 5 أيام.

  ي علاج التهاب السحايا ، والسارس ، والالتهاب الرئوي من مختلفالمسببات عادة ما تكون يرة مودة. يما يتعلق بعلاج العدوى التي يسبها فيروس Эпштейн-Барр ، ي هذه الحالة ، من الضروري زيادة مدة الدورة واللتي الدورة واللة.

  ردود الفعل السلبية

  ليل من الناس يعرفون ، لكن الشموع «Laferobion» (500،000-15،000،000 МЕ) ومع لك ، ن الآثار الجانبية الناتجة تمر بسرعة بعد نهاية مسار العلاج.

  وا للتعليمات المرفقة يمكن لهذه التحاميل تسبب ردود العل التالية:

  • ارالتالية
  • عريرة حمى
  • التعرق.
  • زيادة التعب.
  • يادة درجة حرارة الجسم.
  • صداع شديد.
  • ألم عضلي.
  • الخمول.
  • ألم مفصلي.

  يفية التخلص من ردود الفعل السلبية التي وقعت أثناء تناول الدواء «Лаферобион»؟ ويقول الخبراء نه للحد من الأعراض تحتاج لى تناول حبوب منع الحمل «الباراسيتامول».

  وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه مع العلاج لفترات طويلة مع العامل المعني, قد تحدث الآثار الجانبية التالية عند المرضى:

  • الدوخة.
  • ألم مفصلي.
  • النعاس و زيادة استثارة.
  • تنمل.
  • الثعلبة.
  • Обновить.
  • عدم انتظام دقات القلب.
  • السعال.
  • الهبات الساخنة.
  • ن الصفيحات و leukocytopenia ؛
  • حكة أو طفح جلدي.
  • القيء.
  • الانفجارات العقبولية.

  وا لتعليقات المريض ، عند استخدامالتحاميل والأشكال الأخرى عداد «Laferobion» د يسبب الاك ي هذه الحالة ، استشر الطبيب للحصول على المشورة.

  التفاعلات الدوائية

  المستحسن للغاية لتعيين في وقت واحدالتحاميل ، لا عن الن راية.ما بالنسبة للاستخدام المشترك لهذا الدواء مع دوية أخرى ، لا توجد موانع.

  Отправить запрос

  Отправить запрос по запросу «Laferobion» ي المريض يمكن ن تتدام رعات متايدة الدواء «Laferobion» ي المريض يمكن ن تتطالااتيات التولة اتالبولة. وفقا للخبراء ، مثل هذه الظروف هي عكسها وتراجع على الفور بعد التوقف عن استخدام الدواء.

  تعليمات اصة

  حتى الآن رإعداد «Laferobion» على سرعة التفاعلات النفسية والجسدية الاسية والجسدية الا لا توجد أيضًا بيانات حول الاختراق المحتمل للمواد الطبية في حليب الثدي.في هذا الدد ، لا ينصح مثل هذه التحاميل للاستخدام في النساء أثناء الرضاعة.

  بل استخدام هذه الأداة ، تأكد من قراءة الإرشادات المرفقة. تنص على أنه لال العلاج ، يحظر «Laferobion» من استهلاك أي مشروبات كحولية.

  شموع Laferobion: استعراض الأطباء والمرضى

  مثل غيرها من المخدرات على أساسعلى مضاد للفيروسات, في كثير من الأحيان انتقد بشدة التحاميل «Laferobion» من قبل العديد من المعالجين وأطباء الأطفال. يبرر الخبراء موقفهم السلبي تجاه هذا الدواء لأن استخدامه المتكرر يمكن ن يقلل بشكل بير موقفهم السلبي تجاه هذا الدواء,بعد كل شيء ، ليس سرا لأي شخص أنه مع الأمراض ينتج الجسم كمية كافية من الإنترفيرون. ومع ذلك ، هذا لا ينطبق إلا على علاج ARVI.

  أما بالنسبة للأمراض الخطيرة أو الفيروسات الخطيرة التي لا يمكن لأي شخص التعامل معها بمفرده, فإن استخدام الدواء المذكور أكثر من مبرر.

  في اتصال مع كل ما سبق, أن تحاميل «Laferobion» لا ينصح بها للوقاية من الأمراض, لأن الجسم يمكنه أن يقرر أنه لم يعد من الضروري إنتاج الإنترفيرون, مما يؤدي إلى نتائج سلبية أكثر.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *